123
يکشنبه ٢٤ شهريور ١٣٩٨
دکتر محسن پورصادقیان
 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

فایل رزومه هیئت علمی

نام و نام خانوادگی: محسن پورصادقيان

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: دكتراي تخصصی(PhD)بهداشت حرفه ای- گرایش ارگونومی

گروه آموزشی: ارگونومی      

مرکز تحقیقات: سلامت درحوادث و بلایا

آدرس:اوین،بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار02122180160

پست الکترونیک: mo.poursadeghiyan@uswr.ac.ir

سایت اختصاصی: http://poursadeghiyan.uswr.ac.ir

سایت دانشگاه: http://www.uswr.ac.ir

پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=6HJrzskAAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37007452100

 

تاریخ بروزرسانی:

1/07/97

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1385

كارشناسي

علوم پزشکی تهران

ایران/تهران

مهندسی بهداشت حرفه ای

1388

كارشناسي ارشد

علوم پزشکی تهران

ایران/تهران

مهندسی بهداشت حرفه ای- گرایش ارگونومی

1394

دكتراي تخصصي

علوم پزشکی تهران، پردیس بین الملل

ایران/تهران

مهندسی بهداشت حرفه ای- گرایش ارگونومی

زمینه های تخصصی

ارگونومی محیطی(شغلی، توانبخشی و محیط زندگی)

ارگونومی شناختی- رفتاری

ارگونومی سیستمی(ماکرو ارگونومی و ارگونومی سازمانی)

طراحی ارگونومی محیط کار و زندگی(ایستگاه کار، طراحی روشنایی و سایر شرایط ارگونومی محیطی)

ارزیابی های روانشناسی در ارگونومی(استرس،خستگی،خواب آلودگی و...)

عوامل رفتاری در پیشگیری از حوادث شغلی و رانندگی

ارزیابی ریسک ایمنی سیستم و خطاهای انسانی

اثرات تغییرات اقلیم بر سلامت

سوابق آموزشی

تدریس دروس ارگونومی محیطی، کلیات ارگونومی، روش های ارزیابی ارگونومی، طراحی فضاهای آموزش و پرورش، سیستم اطلاع رسانی پزشکی،  مراقبت از سالمندان در جامعه، خانه و مراکز سالمندی جغرافیای سلامت و  GIS، مخاطرات طبیعی و توانبخشی حرفه ای و ارگونومی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تدریس کارگاههای ارگونومی در محیط های اداری در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

50 واحدتدریس و مشاوره + برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی در دانشگاههای علوم پزشکی ایلام و شاهرود، دانشگاه صنعت نفت، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و تدریس عناوین متنوع ایمنی و ارگونومی و  HSEدرصنعت

 

تدریس واحدهای آموزشی: مهندسی فاکتورهای انسانی 1و 2، آشنایی باصنایع و شناخت فنون صنعتی، تنش های حرارتی در محیط کار، روشنایی در محیط کار، ایمنی در محیط کار، سیستم های مدیریت یکپارچه، ایمنی تجهیزات و تاسیسات صنایع، بهداشت پرتوها، فیزیک اختصاصی 1 و 2، مدیریت صنعتی، روانشناسی صنعتی و ارتقای سلامت، ایمنی در محیط کار 2،1، ارزیابی و مدیریت ریسک، بیماریهای ناشی از کار، کارورزی- کارآموزی در عرصه- مشاوره تحصیلی دانشجویی و...، در سالهای تحصیلی88 -89و89-90

مكان: ایلام، بانگنجاب،دانشگاه علوم پزشکی ایلام،دانشکده بهداشت

 

تدریس کارگاهها و کلاسهای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایلام شامل:

 

دوره های کارگاهی:

دوره ی آموزشی آشنایی با روشهای ارزیابی پوسچر و نرم افزارهای آموزشی ارزیابی ریسک ارگونومیکی

دوره آموزشی آشنایی با روشهای جستجوی اینترنتی و مقالات (سیستم های اطلاع رسانی پزشکی)

دوره آموزشی آشنایی با اصول سامانه جغرافیایی و اصول نقشه خوانی تاسیسات صنعتی و حفاظتی

دوره آموزشی نحوه ارتباط باصنعت و اخلاق حرفه ای، دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای

دوره آموزشی شناخت فنون صنعتی و اصطلاحات زبان تخصصی بهداشت حرفه ای

دوره آموزشی آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری تخصصی بهداشت حرفه ای

دوره آموزشی روش تحقیق، دوره کارشناسی بهداشت حرفه ای

دوره آموزشی استراتژی های کنترل در بهداشت صنعتی

دوره آموزشی طراحی روشنایی در محیط کار

دوره آموزشی استراتژی های نمونه برداری هوا

دوره آموزشی ایمنی سیستم ها وسیستم های مدیریت یکپارچه

دوره آموزشی آشنایی با روشهای شناسایی خطر و ارزیابی و مدیریت ریسک

دوره آموزشی مدیریت بحران و اقدامات بهداشتی در مواقع اضطراری و کمکهای اولیه

دوره آموزشی جمع آوری داده های حوادث صنعتی و محاسبات شاخص حوادث و نحوه گزارش نویسی 

دوره های آموزشی آشنایی و استفاده عملی از وسایل حفاظت فردی و اطفائ حریق و ایمنی شیمیایی در محیط کار

 

دوره های آزمایشگاهی:

دوره آموزشی آشنایی و نحوه استفاده عملی از وسایل آزمایشگاه ارگونومی

دوره آموزشی آشنایی و استفاده عملی از وسایل آزمایشگاه طب کار شامل ادیومتری، اسپیرومتری و...

دوره آموزشی آشنایی با وسایل و استفاده عملی ازوسایل اندازه گیری و سنجش صدا و ارتعاش در محیط کار

دوره آموزشی آشنایی با حفاظت دربرابر پرتوها در محیط کار و نحوه کار با وسایل آزمایشگاهی بهداشت پرتوها

دوره آموزشی آشنایی با وسایل و استفاده عملی از وسایل نمونه برداری و تجزیه عوامل شیمیایی محیط کار

دوره آموزشی آشنایی باکنترل گرما و رطوبت در صنعت و نحوه کار با وسایل آزمایشگاه شرایط جوی

دوره آموزشی آشنایی با وسایل واستفاده عملی از وسایل اندازه گیری و آزمون سیستم های

تهویه و پالایش هوای محیط کار

 

دوره های کارآموزی:

 دوره آموزشی آشنایی نحوه کارآموزی در واحدهای کار و اموراجتماعی، وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی

دوره آموزشی آشنایی با پروسه کارآموزی در مراکز بهداشت و آشنایی آنان با قوانین و مقررات بهداشت کار، تکمیل فرم بازدید از صنایع و صنوف و...

انجام مداوم بازدید ازصنایع مختلف و برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با ایمنی معدن، ایمنی ساختمان، ایمنی شیمیایی، ایمنی ماشین آلات، ایمنی برق، ایمنی حریق، ایمنی تاسیسات و تجهیزات صنعتی و...

 

تدریس دوره های ارگونومی:

دوره ارگونومی شناختی

دوره ارگونومی عمومی

دوره ارگونومی، طراحی پست کار

دوره ارگونومی حمل بار

دوره آنتروپومتری

دوره کاربردهای بیومکانیک در ارگونومی

تدریس دوره های مدیریتی ایمنی و بهداشت کار در صنایع کشور شامل

دوره آشنایی با استانداردهای ایمنی و بهداشت و دوره های آمادگی در برابر شرایط اضطراری

تدریس کارگاههای پژوهش های ارگونومی، نرم افزار ERGO- NEXGEN در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و مرکز بهداشت شهرستان اراک

تدریس دوره های آموزشی طراحی ارگونومی پست کار و مدیریت بحران در دانشگاه صنعت نفت

تدریس کارگاه HSE-MS دردانشگاه علوم پزشکی شاهرود

قرارداد تدریس با معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در زمینه دروس تخصصی بهداشت حرفه ای، ارگونومی و HSE

تدریس دوره های مختلف ارگونومی(اداری، عملیاتی و حمل بار و...) در صنعت نفت و گاز، پتروشیمی، ادارات دولتی و خصوصی و...

فعالیتهای پژوهشی

همکاری در بیش از 15 طرح پژوهشی و پروژه دانشجویی(بعنوان استادراهنما، مشاور و داور) در دانشگاه علوم پزشکی ایلام و تهران

مجری چندین طرح پژوهشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بیش از بیست مقاله چاپ شده   ISIمستخرج از طرح های پژوهشی، پایان نامه ارشد و دکترا، بیش از سی مقاله پابمد از پروژه های دانشجویی و دکترا، ده ها مقاله لاتین چاپ شده از طرح های پژوهشی، چندین مقاله لاتین مروری

بیش از ده ها مقاله علمی پژوهشی فارسی ،چندین مقاله علمی ترویجی و علمی آموزشی،چندین مورد مقاله ارائه شده درکنفرانس بین المللی، ارائه بیش از40 مقاله درکنگره های ملی، دانشجویی و دانشگاهی

تألیف و گردآوری چندین کتاب در زمینه های مرتبط با ارگونومی و بهداشت حرفه ای،تألیف دو جزوه درسی و  ویراستاری کتب علمی

عضو هیئت تحریریه و داور مجلات علمی-پژوهشی فارسی و انگلیسی و تعدادی از کنفرانس های علمی دانشگاهی

عنوان طرح تحقيقاتي  مصوب

مجري يا همكار طرح

سال اجراي طرح

بررسي تغییرات آنتروپومتری دینامیک صورت و ارتباط آن با سطح خواب آلودگی ­­به منظور ارائه مدل تشخیص خواب آلودگی در رانندگان اتوبوس بین شهری

همکاراصلی(پایان نامه)

1394

بررس اثر شوک روشنایی روی خواب آلودگی حین فعالیت در کارگران شب کار یک صنعت متالورژی

مجری (پایان نامه)

1388

بررسی شیوع بیماری های پوستی قارچی در کشتی گیران و ارتباط آنها با تشک های کشتی و تجهیزات سالنی در باشگاه های تهران

همکار

1385

بررسی شاخص هاي ریسک به روش فرانک مورگان در شرکت زرجین بافت ایلام در سال 89

استاد راهنما

1389

بررسی ارتباط بین نوبت کاری و بروز حوادث شغلی در شرکت زرجین بافت ایلام در یک هم گروه تاریخی کارگری از سال 1383 تا 1388

استاد راهنما

1389

میزان شیوع استرس شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بیمارستان امام خمینی کوهدشت

استاد راهنما

1389

بررسی اختلالات ناشی از نوبت کاری در پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی

استاد راهنما

1389

بررسی روند خواب آلودگی با مشخصات دموگرافیکی و علائم حیاتی در پرسنل شب کار  بیمارستان امام خمینی شهر ایلام در سال1389

استاد راهنما

1389

میزان شیوع استرس شغلی و رابطه ی آن با مشخصات دموگرافیک در کارگران کارخانه ی زرجین بافت ایلام

استاد راهنما

1389

ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش  QEC در سد سیمره(شرکت پرلیت) در سال 1389

استاد مشاور

1389

بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در پرستاران شاغل در بیمارستانهای سطح شهر ایلام

استاد مشاور

1389

بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در آرایشگران شهرستان کوهدشت به روش نوردیک

استاد مشاور

1389

ارزیابی ریسک به روش ETBA در یکی از صنایع شهر قزوین

داور طرح

1389

ارزیابی ریسک  به روش FMEA در یکی از صنایع شهر قزوین

داور طرح

1389

بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتي– عضلانی در کارکنان پتروشیمی شهر ایلام

داور طرح

1389

ارزیابی ریسک به روش JSA در پالایشگاه نفت کرمانشاه

داور طرح

1389

بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در استفاده از شواهد و مهارتهای دستیابی به شواهد از دیدگاه پرستاران

داور پروپوزال

1395

بررسی فاکتورهای ارگونومیکی کوله پشتی و میزان عدم تناسب ابعاد آن در دانش آموزان شهر تهران

داور پروپوزال

1395

بررسی تکرارپذیری و اعتبار برنامه گونیامتری تلفن همراه هوشمند، جهت اندازه‌گیری دامنه حرکتی فعال مچ دست

داور پروپوزال

1395

بررسی ارتباط مواجهه با صدای شغلی و سطح سرمی کلسترول و فشار خون: مطالعه موردی صنایع نساجی سوادکوه در سال96

مجری

1395

بررسی رابطه بین نوآوری استراتژیک با بهره وری نیروی انسانی در شرکت نفت و گاز پارس در سال 1394

داور  پایان نامه

1395

بررسی تأثیر نور درخشان بر تغییرات ریتم سیرکادین دما،خستگی و خواب آلودگی درپرستاران نوبت کار

داور پایان نامه

1395

بررسي ارتباط بين بار کاري ذهني و فيزيکي با ميزان اختلالات اسکلتي- عضلاني در پرستاران اتاق عمل

داور پایان نامه

1396

بررسي رابطه بین وضعیت مدیریت بهداشت حرفه‏اي و رضايت شغلي کارکنان مراکز  غیر دولتی توانبخشی تحت نظارت سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد

استاد مشاور

1396

طراحی مجدد و ارزیابی ارگونومیک ایستگاه کاری واحد جداسازی در یک کارخانه کاشی سازی

استاد مشاور

1396

شناسایی خطاهای شناختی انسانی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل گذشته نگر و آینده نگر در بخش عملیات صنعت داروسازی و ارائه راهکارهای رفع آن درایران

استاد راهنمای مشترک

1396

تدوین آیین نامه ها جهت تاسیس دفتر ارزیابی فناوری سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

همکار اصلی

1397

تأثیر 12 هفته تمرینات ثباتی گردن، ثبات مرکزی و ترکیبی بر درد و ناتوانی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی در بین سالمندان شهر تهران

مجری اول

1396

طراحی و تولید اپلیکشین دانش افزایی آمادگی و مقابله در برابر حوادث و بلایا

همکار طرح

1397

بررسی ارتباط بین استرس و استرین حرارتی و شاخص آلودگی هوا در بین افسران راهنمایی و رانندگی در سطح میادین اصلی شهر تهران

مجری دوم

1396

بررسی اثر مداخله ای نور درخشان بر خواب آلودگی و دمای دهانی کارکنان شیفت کار نوبت شب یک بیمارستان

مجری اول

1396

بررسی ارتباط مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای با رضایت شغلی کارکنان مراکز توانبخشی تحت نظر سازمان بهزیستی استان تهران

مجری دوم

1396

مطالعه تأثیر ارگونومی مشارکتی بر ارتقاء راندمان درس فیزیک دانشجویان کارشناسی ارشد ارگونومی در سال 1396

داور پروپوزال

1396

بررسی تکرارپذیری و اعتبار برنامه گونیامتری تلفن همراه هوشمند، جهت اندازه‌گیری دامنه حرکتی فعال مچ دست

ناظر طرح

1396

بررسی ارتباط بین استرس شغلی و عوامل زمینه ساز بیماری های قلبی - عروقی در بین پرستاران در سال 1396

مجری

1396

بررسی تاثیرات توام استرس حرارتی و شاخص آلودگی هوا  بر استرین حرارتی افسران راهنمایی و رانندگی در سطح میادین اصلی شهر تهران

همکار

1396

  بررسی ارتباط روند خواب آلودگی با تغییرات فیزیولوژیک علائم حیاتی در پرستاران شب کار بیمارستان رفیده تهران

استاد راهنمای مشترک

1397

بررسی وضعیت و جایگاه موجود دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در گذار به دانشگاه نسل سوم

مجری

1397

تدوین آیین نامه ها جهت تاسیس دفتر ارزیابی فناوری سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مجری

1397

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

1395

کنون

عضو هیات علمی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1394

1395

همکاری پاره وقت

شامل شرکت در جلسات گروه ارگونومی و جلسات سازمان استاندارد و...

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1395

کنون

کمیته فنی استانداردسازی ارگونومی میز و نیمکت مدارس

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز سلامت محیط کار

1394

کنون

عضو کمیسیون فنی تدوين استانداردهای ملی در زمینه ارگونومی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- سازمان ملی استاندارد ایران

1395

کنون

عضو کمیسیون فنی تدوين استانداردهای ملی در زمینه فناوری نانو، ایمنی اسباب بازی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- سازمان ملی استاندارد ایران

1395

کنون

عضو کارگروه ارگونومی هواپیما

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز سلامت محیط کار

1394

کنون

داور طرحهای فناورانه ارگونومی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

1395

کنون

کارگروه تعیین الزامات تاییدیه ارگونومیک محصولات (ec)

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز سلامت محیط کار

1395

کنون

عضو کارگروه کوله پشتی سالم

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر

1395

کنون

عضو کارگروه مجازی سازی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1395

کنون

عضو شورای پژوهشی گروه ارگونومی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1395

کنون

عضو شورای آموزشی گروه ارگونومی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1395

کنون

داور دفتر مالکیت فکری دانشگاه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1395

کنون

داور طرح های کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1395

کنون

عضو شورای فن آوری دانشگاه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1396

کنون

سرپرست دفتر تدوین استاندارد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1396

کنون

مدیر اجرایی مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1395

کنون

همکاری با گروه پژوهشی تغییرات اقلیمی و سلامت

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1396

کنون

نماینده دفتر فناوری سلامت در امور انجمن علمی فن آوری دانشجویی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1396

کنون

مسئول ایمنی و استاندارد ارزیابی فناوری سلامت

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1396

کنون

مسئول سامانه برنامه پایش عملیاتی مدیریت فناوری سلامت

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1396

کنون

عضویت در TC های بین المللی ایمنی اسباب بازی و ارگونومی و تجهیزات توانبخشی و...

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی- سازمان ملی استاندارد ایران

1396

کنون

نائب رئیس کمیته بین المللی ایمنی اسباب بازی

TC 181

سازمان ملی استاندارد ایران

1395

1395

داور شانزدهمین کنگره دانشجویی کشوری

علوم پزشکی کاشان

1395

کنون

شرکت در کلیه کارگاههای برگزار شده از طرف بسیج جامعه پزشکی، نهاد رهبری، امور فرهنگی

علم سنجی معاونت پژوهشی، توسعه و آموزش و...

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1393

تاكنون

معاون سردبیر  و  معاون مدیر مسئول، نشریات علوم ایمنی ایران  و علوم و فنون ایمنی

پژوهشکده علوم ایمنی صنعتی - کارسالم

2017

تاکنون

عضو هیات تحریریه

Archives of Hygiene Sciences

دانشگاه علوم پزشکی قم

1388

تاکنون

عضو هیئت تحریریه نشریه های رسام( مدیر کارگروه ارگونومی) وکارسالم 

داور ارگونومی مجلات فوق:

علمی-ترویجی رسام و صوت و ارتعاش

علمی- پژوهشی ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها و مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، مجله ارگونومی و فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی  و مجلات انگلیسی

Iranian Rehabilitation Journal (IRJ).

IJHSE, JOHE, HDQ, Journal of Research & Health, Archive of hygiene science, Journal of Paramedical Sciences (JPS), Health Scope,

مجلات خارجی

International Journal of Natural Disasters & Health Security (IJNHS)

Indian Journal of Science and Technology

Hospital Practices and Research (HPR)

Clinical Rheumatology

Journal of Applied Gerontology

BMC Health Services Research

International Journal of Workplace Health Management

دانشگاه علوم پزشکی  ایلام و تهران

و

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1394

تاکنون

ویراستار انگلیسی و فارسی و مدیر داخلی مجله علوم و فنون ایمنی

انجمن علوم ایمنی ایران

1388

1390

عضو هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1388

1390

مسئول مشاوره دانشجویان بهداشت حرفه ای به عنوان استاد مشاور

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1385

1388

عضویت در کمیته تحقیق و پژوهش انجمن علمی دانشجویان بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران و شرکت فعال در انتشار نشریه آن

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1386

1387

عضویت در کمیته اجرایی سومین و چهارمین همایش تازه های علوم بهداشتی درسالهای86و 87

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1388

1390

همکاري فعال در راه اندازي مرکز بهداشتی، درمانی کار

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1387

1390

همكاري آموزشي و علمي با جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران و دارنده قرارداد تأليف در زمينه جزوات دروس مرتبط با كارشناسي ارشد رشته هایHSE، بهداشت حرفه اي، ایمنی صنعتی، ارگونومی، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی به مدت3سال

دانشگاه علوم پزشكي تهران

1388

1390

همکاري فعال در راه اندازي آزمايشگاههای ارگونومی،ایمنی صنعتی و طب کار و تهیه تجهیزات این آزمایشگاه ها در دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1389

1389

مدرس کارگاه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1388

1389

استاد راهنما، مشاور و داور طرح های تحقیقاتی دانشجویان بهداشت حرفه ای

دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکي ایلام

1387

1394

همكاري در نشريه علمي - آموزشی كار سالم به عنوان مترجم متون تخصصي و عضویت در کمیته تحقیق و پژوهش اين نشريه

پژوهشکده علوم ایمنی صنعتی کارسالم

1388

1390

مشارکت در راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1388

1390

همکاري فعال در راه اندازي آزمايشگاههای ارگونومی، ایمنی صنعتی و طب کار و تهیه تجهیزات این آزمایشگاه ها در دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1389

1389

عضویت در هیئت رئیسه و کمیته علمی ارزیابی و داوری در دهمین همایش کشوری دانش و تندرستی  سال 89

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1388

1390

عضویت درکمیته برگزاری امتحانات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  ایلام

دانشگاه علوم پزشکی  ایلام

1388

1390

مسئول تهیه کتب و نشریات تخصصی بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1388

1390

انجام مداوم بازدید ازصنایع مختلف و مسئول برگزاری و تشکیل کارگاهها جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای و کارآموزان این رشته

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1392

1392

مدرس کارگاه نرم افزارهای ارگونومی

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک

1388

1390

برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارآموزان و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1388

1390

مسئول آموزش نرم افزارهای تخصصی بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1388

1390

مسئول آشنایی دانشجویان با منابع بهداشت حرفه ای و روشهای جستجوی اینترنتی منابع جدید

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1390

1390

عضویت در هیئت رئیسه و کمیته علمی ارزیابی و داوری يازدهمين همایش کشوری دانش و تندرستی سال90

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1390

1390

عضویت در هیئت رئیسه و کمیته علمی ارزیابی و داوری دومین سمينار ابعاد رفتار و اجتماعی در سلامت

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1392

1392

مدرس کارگاه طراحی پست کار

دانشگاه صنعت نفت

1392

1392

مدرس کارگاه مدیریت بحران

دانشگاه صنعت نفت

1389

1389

سخنران کنگره روز جهانی بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

1389

1395

مشاوره در زمینه ایمنی و بهداشت به صنایع شهرستان اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

1385

تا کنون

انجمن علوم ایمنی ایران

1387

تا کنون

انجمن علمی بهداشت کار ایران

1393

تا کنون

انجمن ارگونومی و عوامل انسانی ایران

1395

تا کنون

بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

انتشارات

1-     انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

2011

Sleep and Biological Rhythms

Do bright light shock exposure during breaks effect on sleepiness in night workers

Vol. 9, Issue 2,

 95–102

2013

 

Pajouda

 

An epidemiological study of fatal and non-fatal industrial accidents in Kerman, Iran

Vol.26,No.8

99-105

2013

 

Safety and health at work

A descriptive study of occupational accidents among Electricity Distribution Company workers at eight-year period in Iran

V0l.4 

160-166

2014

IJHR

Sleepiness and Changes in Vital Signs among the Clinical Shift Working Staff

Vol. 3, Issue 1

19-24

2014

Journal of Research & Health

Investigation of musculoskeletal Disorders and its Influential Factors Using Quick Exposure Check (QEC Method among a Hydropower Plant Workers(

Vol. 4, No.2

714-720

 

2014

IJHR

Relationship between Shift Work and Job Satisfaction among Nurses: a Cross-sectional Study

Vol. 3, Issue 2

63-68

2015

Journal of Research in Health Sciences (JRHS)

Association of subjective and interpretive drowsiness with facial dynamic changes in simulator driving

 

15(4)

250-255

2015

International Research Journal of Applied and Basic Sciences (IRJABS)

The Steps of proposed drowsiness detection system design based on image processing in simulator driving

Vol, 9 (6)

 878-887

2015

Advances in Environmental Biology

Relationship between subjective sleepiness and demographic characteristics in night work drivers

 

9(3)

1012-1015

2015

journal of Paramedical Sciences (JPS)

Relationship between oral temperature and sleepiness among night workers in a hot industry

Vol.6, No.2

59-64

2015

Electronic Physician Journal

Indexed in PubMed

Presenting a model for dynamic facial expression changes in detecting driver drowsiness

7(2)

 1073–1077

2015

Journal of Occupational Health and Epidemiology

Risk assessment of musculoskeletal disorders by OVAKO Working posture Analysis System OWAS and evaluate the effect of ergonomic training on posture of farmers

4(3)

130-138

2015

Technical Journal of Engineering and Applied Sciences

Evaluation of General and Local Lighting as an Environmental Ergonomics Factor in Different part of a Hospital in the City of Kermanshah in 2015

5-3

255-259

 

2015

Journal of Occupational Health and Epidemiology

Effect of health, safety, and environment management system training on safety climate in a mine in Yazd Province, Iran

4(4)

198-204

2016

 

Iranian Journal of Health, Safety & Environment

(IJHSE)

The Survey of knowledge, attitude and performance of female barbers in relation to jobs environmental health: A case study of Malayer city

Vol 3, No 3,573-577

2016

 

Archive of hygiene science

Assessment of safety condition in one of the teaching hospitals in Kermanshah (2015): A Case Study

Volume 5, Number 3,

245-253.

2016

 

IJOMEH

The Relationship of Occupational Stress to Cardiovascular Disease Risk Factors in Drivers

Vol.6

29(6)

896-901

2016

 

IJPT

A Study on Noise Pollution in The City Of Tehran, Iran

8(3)

17942-17948

2016

WORLD FAMILY MEDICINE

Frequency of Job-Related Burn-out in Family Physicians working in General/Family Practice in the Middle East

14 ( 6 )

Pages: 4-11

2017

Management Science Letters

 

Decision making models and human factors: TOPSIS and Ergonomic Behaviors (TOPSIS-EB)

Volume 7 Issue 2 pp. 111-118 , 2017

2017

Archive of hygiene science

Knowledge, Attitude and Performance of Barbers about Personal Health and Occupational Health

Volume 6, Number 1,

74-79

2017

WORK

The prevalence of Occupational Musculoskeletal disorders in Iran: A Meta-analysis study

(58),203-214

2017

Iranian Rehabilitation Journal (IRJ)

Assessing the Factors Predicting Work-Related Musculoskeletal Disorders Among Iranian Port’s Personnel Using Regression Model

15(4):309-316

2017

JOSE

Investigation into effects of work-related quality of life and some related factors on cognitive failures among nurses

23;3, 386-392

2017

Iranian Journal of Public Health

Determination the Levels of Subjective and Observer Rating of Drowsiness and Their Associations with Facial Dynamic Changes

46(1):93-102

2017

Health in Emergencies & Disasters Quarterly (HDQ)

Evaluation of Functional Preparedness and Non-structural Safety of different health units of Kermanshah University of Medical Sciences in coping with natural disasters

2(4) 201-206

2017

Iranian Journal of Public Health

Investigation of the Relationship between Work Ability and Work-related Quality of Life in Nurses

46(10), 1404-1412

2017

Health in Emergencies & Disasters Quarterly (HDQ)

Knowledge and attitudes of students in Khalkhal Medical Sciences Faculty on Health actions in emergencies

3 (1) :51-56

2018

Iranian Rehabilitation Journal (IRJ)

Ergonomic Assessment of Posture Risk Factors among Iranian Workers: An Alternative to Conventional Methods

16,1:11-16

2018

Archive of hygiene science

Work-related fatigue and the effective factors in the Iranian nurses

7(1): 32-38

2018

Journal of Cellular Biochemistry

Biosensors for the Detection of Environmental and Urban Pollutions

119(1), 207-212

2018

Journal of Clinical and Diagnostic Research

Effect of Occupational Noise Exposure on Sleep among Workers of Textile Industry

Vol-12(3): LC18-LC21

2018

Archive of hygiene science

An examination of visual fatigue in VDT operators in the banks of Qasr-e Shirin

(Kermanshah-Iran)

ACCEPTED

2018

Health Scope

Evaluation of whole-body vibration exposure among urban metro drivers: comparing ISO2631-1 and ISO2631-5 standards to evaluate exposure

IN PRESS

2018

Archive of hygiene science

Risk detection and assessment in wood and metal products industries using HAZAN & ETBA method

Accepted

2018

Iranian Journal of Public Health

Using image processing in the proposed drowsiness detection system design

Accepted

2019

Iranian Rehabilitation Journal (IRJ)

Patient Safety Climate and its Related Factors among health care worker working in Rehabilitation Centers of Social Welfare and Rehabilitation Sciences University

accept

2019

Health in Emergencies & Disasters Quarterly (HDQ)

An epidemiological study of fatal and non-fatal industrial accidents in Semnan, Iran

ACCEPTED

1389

مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بررسی تغییرات تست سریال پیک فلومتری درکارگران کارگاههای رنگ کاری اتومبیل شهر اصفهان در سال1387

دوره پانزدهم،زمستان 1389،80-73

1390

مجله رسام

بررسی اثرات نانو ذرات در محیط زیست و محیط کار

پيش شماره اول،پياپي1،پائيز 1390

1390

فصلنامه کار سالم

بررسی اختلالات ناشی از نوبت کاری در پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1390

دوره چهارم،شماره 14 و 15،زمستان 1390

1391

مجله رسام

بررسی ارتباط بین میزان هوشیاری در طول شب با برخی مشخصات فردی در کارگران شب کار در یک صنعت متالورژی در سال1388

پياپي 2،شماره 4 ،زمستان 1391

1392

پیام ایمنی

روشهای مدیریت ریسك نانو ذرات

شماره 45،سال يازدهم،بهمن و اسفند92،34-35

1392

مجله رسام

پیدایش،رفتار و اثرات نانو ذرات در محیط زیست

پياپي3،شماره2،تابستان 1392

1392

پیام ایمنی

راهكارهاي نوين كنترل عوامل زيست محيطي شركت توزيع نيروي برق استان البرز

سال دهم،شماره 37 و 38، 8-11

1393

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

بررسی همبستگی دمای دهانی و خواب‌آلودگی در كارگران شیفت شب در یک صنعت شیشه سازی

دوره هشتم،شماره چهارم،مهر و آبان 1393،33 -27

1393

بیمارستان

بررسی اختلالات ناشی از نوبت کاری در پرستاران بیمارستان های آموزشی ایلام

دوره سيزدهم،شماره 4،بهار1393،شماره 48

1393

مجله رسام

بررسی تغییرات آنتروپومتری دینامیک صورت و ارتباط آن با تشخیص خواب آلودگی

سال سوم شماره سه

16-25

1393

پیام ایمنی

نقش ورزش در ایمنی و سلامت شغلی

سال دوازدهم،شماره 47،20-21

1394

مجله رسام

ارائه یک مدل به منظور تشخیص خواب آلودگی افراد در حین رانندگی

سال سوم، شماره چهارم،1-7

1395

مجله علوم و فنون ایمنی ایران

ارزيابي و مديريت ريسك خطرات در يكي از پالايشگاه هاي منطقه جنوبي كشور با استفاده از تكنيك آناليز مقدماتي خطر (PHA)

دوره سوم، شماره یک بهار 95، 33-43

1395

 

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها

شيوع اختلالات اسكلتي -عضلاني ناشی از کار در اندام هاي فوقاني:مطالعه متاآناليز

دوره چهارم،شماره یک،

 18-9

1395

سلامت کار ایران

شيوع اختلالات اسكلتي- عضلاني ناشی از کار در اندام هاي تحتانی:مطالعه متاآناليز

13 (5) :43-54

1395

 

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار Journal of Health and Safety at Work

پیش بینی ریسک بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان تاکسی های درون شهری

جلد 6 ، شماره 3 ، پائيز

73-59

1396

رشد آموزش پیش دبستانی

ایمن‌سازی ساختمان مهد کودک

9(1)-39

2-چاپ کتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

چاپ اول1388

چاپ دوم1394

جنبه هاي بهداشتي پرتوهاي يونساز

انتشارات فن آوران

تالیف

1390

رادیو اکولوژی

مواجه شغلی-محیطی(روشهای اندازه گیری و ارزیابی آلودگی پرتویی هوا)

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

تالیف

1392

رساله روشهای ارگونومی و فاکتورهای انسانی

انتشارات فن آوران

ترجمه و تالیف

1393

 

مخاطرات سلامتی نوبتکاران و راههای پیشکیری

انتشارات غاشیه

تالیف

 

1394

ایمنی شبکه های توزیع برق

(از تئوری تا عمل)

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

تالیف

1396

ارزیابی روانشناسی در ارگونومی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تالیف

1396

ارگونومی برای کودکان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ترجمه

1397

ارزیابی های  ارگونومی مرتبط با ایمنی و سلامت

انتشارات فن آوران

تالیف

1397

ایمنی و بهداشت حرفه ای، با تاکید بر ارگونومی در محیط های اداری

انتشارات جامعه نگر

تالیف

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

مهر1386

بهداشت حرفه ای

در كنگره ملي:

نقش فناوری نانو در کنترل صدا  در صنعت ارائه شده در دومین همایش کشوری بهداشت حرفه ای

ايران/ تهران

 

مهر1386

بهداشت حرفه ای

در كنگره ملي:

بررسی عوارض ناشی از ساپرس ملاتونین در نوبتکاران ارائه شده در دومین همایش کشوری بهداشت حرفه ای

ايران/ تهران

 

مهر1386

بهداشت حرفه ای

در كنگره ملي:

بررسی کاربرد فناوری نانو در کنترل گرما و  رطوبت در  صنعت ارائه شده در همایش دانشجویی بهداشت حرفه ای

ايران/ تهران

 

مهر 1386

بهداشت حرفه ای

در كنگره ملي:

استفاده از نانو تکنولوژی برای تولید فتوكاتاليست‌ها در جهت كنترل آلودگي هوا

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

 

Nano toxicology research and risk assessment

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

اولین همایش بین المللی HSE

در كنگره بين المللي:

كاهش تصادفات رانندگي با كاربري نانو

ايران/اصفهان

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

 

در كنگره ملي:

Nanomaterials:

Definitions and Standardization

of Methods for the Evaluation of Toxicity

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

همایش بین المللی HSE

در كنگره بين المللي:

کاربرد فناوري نانو در توليد تجهيزات حفاظت فردي

ايران/اصفهان

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

استفاده از نانوتكنولوژي در توليد ماسك هاي تنفسی جهت محافظت انسان علیه بیماری ها

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

کنترل شیمیایی ناقلین با آفت کش های نانویی

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

سميت‌زدايي ترکيبات آلي کلردار با نانو ذرات

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

کاربرد فناوري نانو در بهداشت پرتوهاي يونساز

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

e-HEPA  نانوسیمی روشی جدید برای تصفیه هوا

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

کاربرد فناوري نانو در دفع فلزات سنگين از  بدن

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

نانو کاتالیست های طلا  با بهره وری بالا و کاهش هزینه ها

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

کاربرد فناوري نانو  در  بهداشت حرفه ای

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

کاربرد خود تمیز شونده ها در علوم بهداشتی

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

نانو فناوری و کمک برای حفاظت در مقابل پرتو های فرا بنفش

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1387

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

مديريت ريسك در فناوري ‌نانو

ايران/ تهران

اردیبهشت 1387

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

کاربرد نانوسيلورها و نانو فيلتراسيون در کنترل آلودگي هوا

ايران/ تهران

اردیبهشت 1387

تازه های علوم بهداشتی با محوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

کاربرد فناوري نانو در سيستم های اعلان خطر

ايران/ تهران

اردیبهشت 1387

تازه های علوم بهداشتی بامحوریت نانوتکنولوژی

در كنگره ملي:

کاربرد فناوری نانو در بهداشت مسکن

ايران/ تهران

اردیبهشت

1388

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت فناوری های نوین

 

در كنگره ملي:

An introduction about Nano promises and Nano threats

ايران/ تهران

 

 

اردیبهشت

1388

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت فناوری های جدید

 

در كنگره ملي:

Single walled carbon nanotubes: recognition by macrophages, inflammatory response, oxidative stress

ايران/ تهران

 

اردیبهشت

1388

 

تازه های علوم بهداشتی با محوریت فناوری های جدید

 

در كنگره ملي:

Toxic potential of materials at the Nano level

ايران/ تهران

 

اسفند 1388

تغذیه سالم در محیط کار

در كنگره ملي:

بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی(BMI)با میزان خواب آلودگی در کارگران نوبت کار در یک صنعت متالورژی

ايران/ تهران

 

اردیبهشت

1389

روز جهانی بهداشت حرفه ای

کنگره دانشگاهی:

نقش بهداشت حرفه ای در سلامت کارگران و بررسی چالشهای جدید پیش روی این علم

ایران/ایلام

تیرماه 1389

کارسالم

در كنگره ملي:

بررسی نقش آموزش ایمنی و  بهداشت در وضعیت بهداشتی کارگران شاغل در نانوائیهای شهر ایلام

ايران/ تهران

 

اردیبهشت 1389

بهداشت حرفه ای (ایمنی و  بهداشت کار)

 

در كنگره ملي:

بررسي شاخص هاي ريسك به روش فرانك مورگان در كارخانه كارتن پلاست اصفهان در سال 1389

ايران/ قزوين

اردیبهشت 1389

بهداشت حرفه ای (ایمنی و  بهداشت کار)

 

در كنگره ملي:

بررسی ارتباط بین شاخصهای دموگرافیک با میزان خواب آلودگی در کارگران نوبت کار در یک صنعت متالورژی

ايران/ قزوين

26-25بهمن 1391

 

 

همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی

در كنگره بين المللي:

Control strategies for environmental factors of Electricity Distribution Company Alborz Province

ايران/ کیش

اردیبهشت 1392

ایمنی و  بهداشت کار

در كنگره ملي:

بررسي اثرات نانو ذرات بر محیط زیست و محیط کار:مرور سيستماتيك

ايران/ ساري

بهمن 92

توسعه پایدار محیط زیست

در كنگره ملي:

راهكارهاي نوين كنترل عوامل زيست محيطي شركت توزيع نيروي برق استان البرز

ايران/ تهران

مهر1393

ارگونومی

در كنگره ملي:

استفاده از تکنیک تشخیص  و ردیابی چهره در تشخیص خواب آلودگی

ايران/ همدان

مهر1393

ارگونومی

در كنگره ملي:

بررسی روند خواب آلودگی و تطابق نوبت کاری در یک صنعت تولید شیرآلات فولادی

ايران/ همدان

مهر1393

ارگونومی

در كنگره ملي:

سنسور های تشخیص دهنده حالت خواب آلودگی در رانندگی

ايران/ همدان

مهر1393

ارگونومی

در كنگره ملي:

ارائه مدل تغییرات آنتروپومتری دینامیک صورت به منظور تشخیص خواب آلودگی افراد در حین رانندگی

ايران/ همدان

مهر1393

ارگونومی

در كنگره ملي:

نقش ورزش در ارگونومی، ایمنی و سلامت شغلی

ايران/ همدان

مهر1393

ارگونومی

در كنگره ملي:

تعيين ميزان استرس شغلي و عوارض ناشي از آن در رانندگان

ايران/ همدان

مهر1393

ارگونومی

در كنگره ملي:

استفاده از پردازش تصویر در طراحی سیستم پیشنهادی تشخیص خواب آلودگی:مطالعه پایلوت

ايران/ همدان

اسفند95

اولین همایش ملی تازه های تعلیم و تربیت در نظام آموزشی ایران

بررسی تاثیر طراحی محیط کلاس درس بر کارایی آموزشی دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی

ایران/ اردکان

اردیبهشت 96

مهندسی بهداشت حرفه ای

طراحی ارگونومیک ایستگاه کاری جت پرینتر در یک کارخانه مواد شوینده

ایران/گیلان

                               

جوایز و تشویق ها

 

حائز رتبه استعداد درخشان پژوهشگر برتر از طرف وزارت بهداشت و عضو مرکز رشد استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 1396

دانشجوی برتر پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

عضو بنیاد ملی نخبگان

نفر دوم دانش آموختگی کارشناسی ارشد ورودی 1385

جز برگزیدگان نهایی آزمون اعزام به خارج ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1388

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

   دانلود فایل : cv-poursadeghiyan-new.pdf           حجم فایل 234 KB
دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences