123
صفحه اصلي > معرفی گروه > اعضای گروه ارگونومی 
يکشنبه ٠٤ آبان ١٣٩٩
اعضای گروه ارگونومی
 

 دکتر سیدفرهاد طباطبائی قمشه (مدیر گروه آموزشی ارگونومی)

دانشیار                                                                                                                         

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای بیومکانیک

علایق پژوهشی:

آنالیز حرکت، موتور کنترل، علوم شناختی، ماکروارگونومی

ایمیل: Tabatabai@aut.ac.ir                                                                                                                   

 

 


دکتر حمیدرضا مختاری نیا 

استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای فیزیوتراپی                                                                                                                                             

علایق پژوهشی: 

ارگونومی شغلی، بیومکانیک، آنالیز پوسچر، کمردرد، پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی                                                      

ایمیل:

hrmokhtarinia@yahoo.com                                    

 hrmokhtarinia@uswr.ac.ir


دکتر مریم مقصودی پور

دانشیار                                                                                                                                 

آخرین مدرک تحصیلی: متخصص طب کار

ایمیل:    

maryammaghsoudi@yahoo.com 

 

 


دکتر امیر سالار جعفر پیشه                         

استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

علایق پژوهشی:

نروارگونومی، سایبرنتیک پزشکی، مهندسی توانبخشی، پردازش خطی و غیرخطی سیگنال های بیولوژیک، نروساینس شناختی 

ایمیل: jafarpisheh@gmail.com 


 مهندس رضا اسکوئی زاده

مدرس 

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ارگونومی

ایمیل:

R.Osquei-zadeh@uswr.ac.ir


دکتر لیلا پیری (استاد مدعو گروه)

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی روانشناسی صنعتی

ایمیل: piri_leila@yahoo.com


 

مهندس سیده هدی نبوی (کارشناس آزمایشگاه بیومکانیک)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

ایمیل: hodanabavi@gmail.com


مهندس بیتا باهوش نائینی (کارشناس گروه آموزشی ارگونومی)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی توانبخشی

ایمیل: bita_naeini@yahoo.com

 


 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences