123
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > دانشجویان ورودی 94-93 
جمعه ٠٧ ارديبهشت ١٣٩٧
دانشجویان ورودی 94-93
 

    اسامي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 94-1393 روزانه


نام و نام خانوادگي

ايميل

رشته كارشناسي/ دانشگاه


محمد نادری زاده


naderyzade@gmail.com

اتاق عمل

 2

امین رضایی


Rezaeeamin61@gmail.com

مهندسی صنایع

 3

آزاده حسینی


Azade69h@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 4

هانیه شبانی


Ha1.shabani@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 5

الهه عموزاده


Elizad_university@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 6

افسانه عیوضی


Afsaneh.eyvazi@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 7

سمیرا فیض الهی


feyzolahisamira@gmail.com

بهداشت حرفه ای

 8

اسماعیل رکاب


Oxtay0098@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 9

زهرا شجاعی


Shojaei.z008@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 10

یاسمن حبیب زاده عمران


y_habibzadeh@yahoo.com

هوشبری

 11

نازیلا سمسار

Nazila_s88@yahoo.com

اتاق عمل


12 پرستو لک parastoo.lak@gmail.com بهداشت حرفه ای
13 احد خلج ahad.khalaji@gmail.com مهندسی صنایع
14 شعله معماری sholeh.memari@yahoo.com کاردرمانی
 15      

 

 

 


 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences