123
صفحه اصلي > برنامه کاری اعضای هیئت علمی گروه > برنامه کاری مریم مقصودی پور 
پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
برنامه کاری مریم مقصودی پور
 

ایام هفته

8 تا 10

10 تا 12

13 تا 15

شنبه

پروژه دانشجویان

ملاقات دانشجویان

جلسات پژوهشی گروه

یکشنبه

کلاس خطای انسانی

ملاقات دانشجویان

پروژه دانشجویان

دوشنبه

کلاس روش ارزیابی

کلاس روش ارزیابی

فوق برنامه

سه شنبه

کلینیک اختلالات خواب بیمارستان رفیده

چهارشنبه

مطالعه شخصی

 

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences