يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > برنامه کاری اعضای هیئت علمی  > برنامه کاری آقای دکتر امیرسالار جعفرپیشه 
برنامه کاری آقای دکتر امیرسالار جعفرپیشه
 

 

جدول زمانبندی حضور اساتید در روزهای هفته

  ( بهار 1402)

                                                           

نام استاد: دکتر امیر سالار جعفر پیشه

jafarpisheh@gmail.com تماس:

 

ساعت حضور ایام هفته

10 - 8

12 - 10

13 - 12

16 - 13

19 - 16

شنبه

مطالعه و تحقیق

راهنمایی پایان نامه دانشجویان

نماز

ارگونومی شناختی

فعالیت فناوری

یکشنبه

راهنمایی پایان نامه دانشجویان

روش های ارزیابی ارگونومی

نماز

حضور در گروه

فعالیت فناوری

دوشنبه

ارتباط با صنعت

روش های ارزیابی ارگونومی

نماز

جلسات فوق برنامه

فعالیت فناوری

سشنبه

پژوهش

حضور در گروه

نماز

فعالیت فناوری

فعالیت فناوری

چهارشنبه

حضور در گروه

رفع اشکال دانشجویان

نماز

مطالعه و تحقیق

فعالیت فناوری

پنجشنبه

فعالیت فناوری

فعالیت فناوری

نماز

فعالیت فناوری

-

 

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences