چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
دکتر حمیدرضا مختاری نیا
 

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

مشخصات  پرسنلی

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا مختاری نیا

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیوتراپی

گروه آموزشی: ارگونومی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار :22180119 

پست الکترونیک : hrmokhtarinia@yahoo.com

سایت اختصاصی:

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

عکس

پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=YIaKLrsAAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24402149600

 

تاریخ بروزرسانی:

1395/02/30

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1390

دکترا

دانشگاه تربیت مدرس

ایران

فیزیوتراپی

1381

ارشد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ایران

فیزیوتراپی

زمینه های تخصصی

فیزیوتراپی

ارگونومی

بیومکانیک شغلی

درمانهای دستی

کنترل حرکت و تعادل

آنالیز و اصلاح  پوسچر

آنالیز غیر خطی

سوابق آموزشی

·        تدریس واحد های درسی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته های مختلف فیزیوتراپی، کاردرمانی

·       مربی دانشجویان در بیمارستان ها و مراکز دانشگاهی

·     تدریس درس حرکت درمانی دانشجویان تربیت بدنی

تدریس دوره کوتاه مدت اختلالات حرکتی در سالمندان

تدریس دوره کوتاه مدت آسیب های طناب نخاعی

تدریس درس الکترومیوگرافی در ارگونومی

تدریس درس بیومکانیک شغلی

ندریس درس آنتروپومتری

تدریس درس حمل دستی بار

تدریس درس سمینار

تدریس دوره کوتاه مدت اصول ارگونومی شغلی

تدریس درس مباحث ویژه

تدریس درس کارآموزی

تدریس اصول ارگونومی در محیط اداری

تدریس ملاحظات ارگونومی در محیط کار به منظور جلوگیری از آسیب

فعالیتهای پژوهشی

تاثیر خستگی بر روی ثبات پوسچرال و هماهنگی حرکت در حین انجام حرکات تکراری خم و راست شدن تنه در افراد سالم و بیماران کمردردی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی فروردین 1391.

تاثیر اعمال بار خارجی بر روی ثبات پوسچرال در حین ایستادن آرام در افراد سالم و بیماران کمردردی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. ابان 1391.

ارزشیابی درونی گروه ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1392.

تکرارپذیری پارامتر های ثبات پوسچرال در افراد سالم و بیماران کمردرد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

بررسی روایی و پایای نسخه فارسی پرسشنامه ماستریخت. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

بررسی روایی و پایای نسخه فارسی پرسشنامه نوریک گسترش یافته. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

1382

1385

عضو هیات علمی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1385

1390

بورسیه اموزشی گروه ارگونومی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1390

تا کنون

عضو هیات علمی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

تا کنون

    مدیر گروه ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

تا کنون

   مدیر شورای پژوهش گروه ارگونومی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1393

تا کنون

دبیر کمیته فنی متناظر ارگونومی TC 159

سازمان استاندارد

1385

کنون

داور فصلنامه علمی- پژوهشی توانبخشی

دانشگاه ع. بهزیستی و توانبخشی

اذر 1381

 

دبیر علمی اولین سمینار دانشجویی فیزیوتراپی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اردیبهشت 1392

 

میهمان ویژه بیست و پنجمین کنگره علمی سالیانه فیزیوتراپی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

آذر 1393

 

عضو کمیته علمی اولین همایش کشوری مدیریت توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

عضو کمیته راهبردی امور توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مهرماه 1393

 

عضو کمیته علمی نخستین همایش دو سالیانه ارگونومی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

1390

تا کنون

عضو کمیته پژوهشی گروه ارگونومی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1390

تا کنون

عضو کمیته  اموزشی گروه ارگونومی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1393

تا کنون

عضو کمیته پزوهشی مرکز تحقیقات سالمندی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

1393

عضو شورای فناوری

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1392

کنون

عضو شورای مرکز رشد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دی 1390

کنون

داور مجله پژوهش در علوم توانبخشی

دانشگاه اصفهان

1390

کنون

داور مجله توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1390

کنون

مجله علوم پزشکی رازی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

1390

کنون

مجله فیزیک درمانی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

1391

کنون

فصلنامه علمی پژوهشی طب توانبخشی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1392

کنون

International journal of environmental and occupational medicine, (IJEOM),

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

1382

کنون

انجمن فیزیوتراپی ایران

1393

کنون

انجمن ارگونومی ایران

1383

کنون

سازمان نظام پزشکی

انتشارات

1-  انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

2015

Clinical Biomechanics

The effects of movement speed on kinematic variability and dynamic stability of the trunk in healthy individuals and low back pain patients

M Asgari, MA Sanjari, HR Mokhtarinia, SM Sedeh, K Khalaf, ...

 

 

30 (7), 682-688

2016

Human movement science

Trunk coordination in healthy and chronic nonspecific low back pain subjects during repetitive flexion–extension tasks: Effects of movement asymmetry, velocity and load

HR Mokhtarinia, MA Sanjari, M Chehrehrazi, S Kahrizi, M Parnianpour

 

 

45, 182-192

2013

Journal of ergonomics

Mokhtarinia HR, Sanjari MA, Parnianpour M. Investigating the effects of symmetrical-distributed external loads on the static postural control in low back pain subjects: A comparison with normal subjects.

3,(2)

2008

Acta Medica Iranica

Mokhtarinia HR, Ebrahimi I, salavati m. The effect of patellar taping on knee joint proprioception.

46(3): 183-190;

January, 2013

IJOEM

M Ziaei, SH Nabavi, Mokhtarinia HR,SF Tabatabai Ghomshe The Effect of Shoe Sole Tread Groove Depth on the Gait Parameters during Walking on Dry and Slippery Surface.

 Vol 4 Number 1;

2014

Journal of Foot and Ankle Research.

 

Sahari T, Farahpour N, Mokhtarinia HR. The effects of general warm up, specific warm up and taping on electrical activity of lower limb’s muscles in reaction to sudden unloading while walking.

7(Suppl 1):A130

 

Journal of manipulative and Physiological theraputical Therapeutics. (Submitted).

 

Mokhtarinia HR, Kahrizi S, Parnianpour M, Sanjari MA. Reliability of COP measures in healthy and chronic low back pain subjects: different conditions of speed, symmetry and external load.

 

 

Industrial Ergonomics. (Submitted)

J. Ghamari, HR Mokhtarinia, M Parnianpour. Ergonomic design and construction of lumbarspine supporting and evaluation of its effect on Biomechanical factors in sitting position.

 

پاییز 1384.

مجله توانبخشی

بررسی تعادل دینامیک در بیماران مبتلا به درد پاتلوفمورال. حمیدرضا مختاری نیا، اسماعیل ابراهیمی، مهیار صلواتی. ،

شماره 22،

1384

مجله علوم پزشکی رازی

بررسی تاثير تمرين‌های استقامتی روی استقامت ديناميک و استاتيک عضلات پشتی . دکتر حسين فراهينی، دکتر اسماعيل ابراهيمی تکامجانی، حميدرضا مختاری نيا، دکتر شاهين گوهرپی.

جلد 12, شماره 45

پاییز 1384.

مجله توانبخشی ایران

بررسی مقایسهای شاخص های ثباتی دینامیک در افرادمبتلا به درد پاتلوفمورال. حمیدرضا مختاری نیا، اسماعیل ابراهیمی مهیار صلواتی. ،

دوره 6، شماره 3،

1383.

مجله علوم پزشکی رازی

بررسی اثر Taping روی حس عمقی افراد سالم و بیماران مبتلا به درد پاتلوفمورال. حمیدرضا مختاری نیا، اسماعیل ابراهیمی مهیار صلواتی، مهدی دادگو.

جلد 11, شماره 40،

زمستان 1391.

مجله توانبخشی ایران

بررسي تكرار پذيري ثبات وضعيتي ديناميك در افراد سالم وبيماران كمردرد غير اختصاصي. حميدرضا مختاري نيا ، صديقه كهريزي ، محمدعلي سنجري ، محمد پرنيان پور.

دوره 13، شماره 4،

1391

مجله علوم پزشکی رازی

بررسی تکرارپذيری پارامترهای هماهنگی و ثبات الگوی حرکت در حين حرکات تکراری خم و راست شدن تنه در افراد سالم و بيماران کمردردی. دکتر حميدرضا مختاری نيا، دکتر صديقه کهريزی، دکتر محمد پرنيان پور، دکتر محمدعلی سنجری،

جلد 19, شماره 94

1391

مجله علوم پزشکی رازی.

بررسی فاکتورهای ارگونوميک مرتبط با کوله پشتی دانش‌آموزان مقطع ابتدايی تهران. سميه محمدی، دکتر حميدرضا مختاری نيا، دکتر فرهاد طباطبايی، دکتر رضا نجات بخش،

جلد 19, شماره 102

1391

مجله علوم پزشکی رازی

تاثير تغيير در طراحی تخت کفش بر پايداری انسان در حين راه رفتن. مهندس منصور ضيائی، دکتر سيد فرهاد طباطبايی قمشه، دکتر حميدرضا مختاری نيا، دکتر مريم مقصودی پور، مهندس مصطفی حمزئيان زيارانی،

جلد 19, شماره 105 - ( 12-

1392

مجله علوم پزشکی رازی

بررسی تاثير وضعيت‌های مطلوب و نامطلوب نشسته بر روی کارايی تست توجهی در کار با رايانه. دکتر حميدرضا مختاری نيا، حميد شيری، دکتر مهناز صارمی، پوريا رضا سلطانی، دکتر علی اصغر دادخواه،

جلد 20, شماره 112

1392

مجله علوم پزشکی رازی

تاثير اعمال بار خارجی بر روی ثبات وضعيتی افراد سالم و بيماران مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصی. دکتر حميدرضا مختاری نيا، دکتر محمدعلی سنجری، دکتر محمد پرنيانپور، ،

جلد 20, شماره 114 - ( 9

1391

پژوهش در علوم توانبخشی

تأثیر روند ایجاد خستگی بر روی ثبات وضعیتی و در حین انجام حرکات تکراری تنه در دو گروه افراد سالم و بیماران کمردرد غیر اختصاصی. حمید رضا مختاری نیا, محمدعلی سنجری, محمد پرنیان پور.

، شماره 4، دوره 8،.

1390

مجله توانبخشی

مطالعه موردی تاثیر ارتز دینامیک نئوپرنی بر پارامترهای راه رفتن بر یک کودک اسپاستیک فلج مغزی دای پلژی. صدیقه میرباقری، مهدی رصافیانی، محمود بهرامی زاده، مختار عراضپور، حمیدرضا مختاری نیا.

دوره 12، شماره 4

پاييز 1392

فصلنامه فيزيك درماني

ترجمه، بومي سازي و ارزيابي روايي صوري پرسشنامه غربالگري درد اسكلتي عضلاني اربرو به زبان فارسي
دكتر حميدرضا مختاري نيا، اسرين شافعي ، دكتر ليلا پيري.

سال سوم، شماره 3

1393

مطالعات ناتوانی

 ترجمه، انطباق فرهنگی و ارزيابی روايی صوری و همگرای پرسشنامه سنجش خستگی شغلی سوفی به زبان فارسی. مرضيه پشمدار فرد، حميدرضا مختاری نيا، مسعود کريملو

دوره 4, شماره 3،

1393

مجله علوم پزشکی رازی

بررسی ميزان شيوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در کاربران لپ تاپ و ارتباط آن با وضعيت اتخاذی بدن در حين کار با آن. مهسا رفيعی، دکتر حميدرضا مختاری نيا، دکتر اميد  حداد، پوريا رضا سلطانی

جلد 21, شماره 122 - ( 5- )

1394

مجله توانبخشی

بررسی روایی صوری و همگرای نسخه فارسی چک لیست ارزیابی سریع تنش اداری. افروز آرمال، حمیدرضا مختاری نیا،اکبر بیگلریان، کیانوش عبدی

دوره 16 شماره 4، 178-86

1394

فصلنامه ارگونومی و عوامل مهندسی

ترجمه، بومي سازي و ارزيابي روايي صوري پرسشنامه توسعه یافته اسکلتی عضلانی نوردیک. حميدرضا مختاري نيا، اسرين شافعي ، مرضیه پشم دار فرد

دوره 3 شماره 3

۱۳۹۴

مجله علوم پزشکی رازی

معتمدی منیژه، مختاری نیا حمیدرضا، اسکویی زاده رضا، رضاسلطانی پوریا. ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارکنان یک کارخانه باطری‌سازی..

۲۲ (۱۴۱) :۳۰-۳۷

2- چاپ کتاب

 

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

 

1393

ارگونومی توانبخشی، مفاهیم و مبانی اولیه

. انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ترجمه و تالیف

 

 

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

 

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

1381

سیزدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران،

ارزیابی مقایسه ای استقامت دینامیک عضلانی در افراد سالم

ایران

 

1381

سیزدهمن کنگره فیزیوتراپی ایران

تاثیر آموزش تمرینات استقامتی بر روی استقامت عضلات پشتی و شکمی در افراد سالم.

ایران

 

1382

سومین سمینار بین المللی مطالعه درد.

ارزیابی درد در بیماران ارتوپدیک

ایران

 

1382

چهاردهمین کنگره فیزیوتراپی

تاثیر taping پاتلا بر روی حس وضعیت مفصل زانو در بیماران مبتلا به درد قدامی زانو

ایران

 

1382

چهارمین همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي

بررسي نقش حس عمقي در توانبخشي ورزشكاران مبتلا به درد قدامي زانو

ایران

 

1382

همايش بيومكانيك و كنترل حركت

بررسي آناليز راه رفتن در افراد  بيمار با تعويض مفصل زانو

ایران

 

1382

دومين سمينار سراسري دانشجوئي فيزيوتراپي

بررسي وضعيت ثبات ديناميك افراد مبتلا به درد قدامي زانو

ایران

 

1382

همايش بيومكانيك و كنترل حركت  

بررسي تاثير درد اسكلتي عضلاني مفصل پاتلوفمورال بروي تعادل

ایران

 

1382

چهارمین سمينار تخصصي ستون فقرات

جلوگيري از ايجاد خستگي عضلات پشتي راهكاري براي كاهش ميزان كمردرد

ایران

 

1383

پانزدهمين كنگره فيزيوتراپي

نقش استقامت ديناميك و استاتيك عضلاني در عضلات پشتي ستون فقرات

ایران

 

1383

پانزدهمين كنگره فيزيوتراپي  

شاخص های ثباتی دینامیک در افرادمبتلا به درد پاتلوفمورال

ایران

 

1383

چهارمين سمينار تخصصي ستون فقرات

آموزش حس عمقی در بیماران مبتلا به درد قدامی زانو

ایران

 

1384

شانزدهمين كنگره فيزيوتراپي

بررسي شاخص هاي ثباتي ديناميك افراد مبتلا به درد قدامي زانو

ایران

 

1390

دوازدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات

بررسي تكرار پذيري آزمون پس آزمون ثبات پوسچرال در شرایط ديناميك در افراد سالم و بيماران كمردرد غير اختصاصي

ایران

 

1390

دوازدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات

تاثیر پوسچر های مختلف نشسته بر روی کارایی عملکرد شناختی حین کار با رایانه

ایران

 

1391

سیزدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات

بررسی فاکتورهای ارگونوميک مرتبط با کوله پشتی دانش‌آموزان مقطع ابتدايی تهران

ایران

 

1391

سیزدهمین سمینار تخصصی ستون فقرات

تاثیر یک نوع کمربند جدید بر روی سطخ فعالیت عضلات اطراف ستون فقرات در حین فعالین پوسچر نشسته

ایران

 

1393

اولین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

بررسی ميزان شيوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کاربران لپ تاپ و ارتباط آن با وضعيت اتخاذی بدن در حين کار با لپ تاپ

ایران

 

1393

اولین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

بررسی تأثير استفاده از پدهای ويسکوالاستيک منعطف در صندلی خودرو بر راحتی رانندگان

ایران

 

1393

اولین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

طراحی پايلوت کوله پشتی دانش آموزان با رويکرد ارگونومی مشارکتی و فاکتورهای آنترپومتريک

ایران

 

1393

اولین همایش دو سالانه ارگونومی ایران

ميزان شيوع و فاکتورهای خطرزای اختلالات اسکلتی -عضلانی کارگران بخش مونتاژ کارخانه باطری

ایران
 

سرپرستی پایان نامه

ارزيابي ارگونوميكي طراحي داخلي خودروي شوكا و ارائه پيشنهادات جهت بهينه سازي.محمد رضا فلاح، کارشناسی ارشد ارگونومی،  مهر ماه 89

تععين اندازه عمق شيار تخت كفش بر مبناي اصول ارگونومي و فاكتورهاي افزايش پايداري انسان در حين راه رفتن بر روي سطوح خشك و لغزنده. منصور ضیایی. کارشناسی ارشد ارگونومی،  شهریور 89

تعيين ارتباط بين خستگي عضلاني ناشي از وضعيت نشسته با عملكرد شناختي و خستگي ذهني.حمید شیری، کارشناسی ارشد ارگونومی،  شهریور 90

طراحي  و ساخت ارگونوميك حمايت كننده ستون فقرات كمري و بررسي تاثير آن بر عوامل  بيومكانيكي در حالت نشسته. جواد قمری، کارشناسی ارشد ارگونومی،  شهریور90

بررسی پایلوت فاکتورهای آنتروپومتریک و زیبائی شناسی با رویکرد ارگونومی مشارکتی در طراحی مجدد کوله پشتی دانش آموزان دبستانی شهر تهران. سمیه محمدی، کارشناسی ارشد ارگونومی، خرداد 91.

بررسی تاثیر پوسچرهای مختلف کار با لپ تاپ ر روی سطح فعالیت عضلانی و احساس راحتی کاربران. مهسا رفیعی، کارشناسی ارشد ارگونومی، بهمن 1392

ارتباط بین عملکرد و ابعاد آنتروپومتری در افراد فعال و غیر فعال. حسن دائمی کارشناسی ارشد تربیت بدنی. شهریور 1392.

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری درد اسکلتی عضلانی اربرو. اسرین شافعی، کارشناسی ارشد ارگونومی،  اردیبهشت 1393

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سنجش خستگی شغلی سوفی به زبان فارسی. مرضیه پشم دار فرد. کارشناسی ارشد ارگونومی.  مرداد 1393

طراحی و ساخت میز لپ تاپ جهت استفاده معلولین دارای ویلچر. شهریور  1393. بیتا باهوش، کارشناسی ارشد مهندسی توانبخشی.

ارتباط بین قدرت گرفتن و ابعاد انتروپومتریک در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ. مهدی علیزاده. کارشناسی ارشد ارگونومی،

ارزیابی ارگونومیکی اتاق کامپیوتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. رباب پور درخشان. کارشناسی ارشد ارگونومی،.

تعیین روایی و پایایی چک لیست روسا ROSA . افروز آرمان، کارشناسی ارشد ارگونومی، دی ماه 94

ارزیابی ارگونومیکی کارخانه باطری سازی شهر اصفهان. منیژه معتمدی. کارشناسی ارشد ارگونومی، بهمن 94

طراحی و ارزیابی نرم افزار فیدبک ارگونومیک برای کاربران رایانه در واحد اداری، زینب کاظمی، کارشناسی ارشد ارگونومی، اردیبهشت 95

مشاوره پایان نامه

تاثیر ارتز لیگرا بر روی الگوی حرکتی کودکان فلج مغزی. فاطمه میرباقری، کارشناسی ارشد ارتوپدی فنی، 1392.

ارزیابی ارگونومیکی کمردرد شغلی با استفاده از digital human modeling . علی اکبر کیخا مقدم.  آذر ماه 1390.

تاثیر گرم گردن کلی و Taping  بدن بر روی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی در شرایط اعمال اغتشاش. طلوع سحری مقدم، کارشناسی ارشد تربیت بدنی،  اسفند 1391.

تاثیر کفش پاشنه بلند و کوتاه بروی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی در شرایط اعمال اغتشاش. با وفا،  کارشناسی ارشد تربیت بدنی،  اسفند 1391. 

ارزیابی تاثیر فوم نرم ویسکوالاستیک بروی راحتی، بار ذهنی کار و خستگی رانندگان تاکسی سمند. ولی کاوندی، کارشناسی ارشد ارگونومی، بهمن 1392. دانشگاه شهید بهشتی.

طراحی و ساخت پروتوتایپ سیستم تولید باز خورد مکانیکی قابل نصب بر روی پروتزهای دست الکترونیکی مرسوم. نادر فلاحیان، دکتری ارتوپدی فنی، دانشگاه علوم بهزیستی و توابخشی، در حال اجرا.

شرکت در کارگاه

کارگاه تعادل و پوسچر. دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهر ماه  1377 . تهران.

شركت در نخستين همايش دانشجوئي توانبخشي ورزشي،  فروردين 1378.

شركت در كارگاه آموزشي توانبخشي مفصل ساكروايلياك، فروردين 1379

شركت در سمينار توانبخشی عصبی، آبان 1382

شركت در سمينار تكنولوژي توانبخشي، آذر 1382

شركت در سومين كنگره ضايعات نخاعي،  اسفند 1382

شركت در پنجمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات  دي ماه 1383

شرکت در کارگاه ماساژ (کاربرد کلینیکی و تئوری). آذر 1383، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

شرکت در دوره های آموزشی

گذراندن كارگاه آموزشي Soft tissue mobilization دي ماه 1382

گذراندن دوره آموزشي ليزر، ارديبهشت 1383

کارگاه آموزشی برنامه ریزی سیستمی در آموزش منابع انسانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 10 تا12 مرداد 1384.

گذراندن دوره اصول علمی مقاله نویسی به زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور تا بهمن 1385.

کارگاه ماکرو ارگونومی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اردیبهشت 1389.

اصول مقاله نویسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 3 خرداد 1391.

گذراندن دوره Dry needling  دانشگاه تربیت مدرس، 27 تا 30 خرداد 1391.

کارگاه ارگونومی سازمانی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. خرداد 1391.  

کارگاه اموزشی دانش پژوهی آموزشی، تیرماه 1391، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

کارگاه معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری. مشهد مفدس شهریور 1392

کارگاه معرفت شناسی اسلامی و فلسفه علم. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری. مشهد مفدس مرداد 1393.

داوری پایان نامه

بررسی الکترومایوگرافی و گشتاور حرکت ایزوکینتیک زانو در دو زنجیره باز و بسته  در بیماران با جراحی ACL. غلامحسین نساج، دکتری تخصصی فیزیوتراپی. . 25/09/1391. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

بررسی تاثیر کفی عملکردی پا بر نیروی عکس العمل زمین در کفش کار. علی اصغر شفیعی زادهف کارشناسی ارشد ارگونومی، 28/09/1391.

بررسی جایگاه منوهای راست چین و چپ چین فارسی و انگلیسی بر کاربرد پذیری صفحات وب. فاطمه سیف کارشناسی ارشد ارگونومی. 31/06/1392.

بررسی تاثیر کفش ایمنی بر الگو و دامنه حرکتی مفصل مچ پا. پروانه رحمانی کارشناسی ارشد ارگونومی. 14/07/1392.

ارتباط تست های بالینی تحملی عضلات تنه با میزان خستگی و سطح مقطع این عضلات در افراد سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با استفاده از الکترومیوگرافی و سونوگرافی.شبنم شاه علی دکتری تخصصی فیزیوتراپی، 11/03/1392. 

بررسی ارتباط بار کاری و توان کاری با استرس شغلی در پرستاران. زهرا عرب، کارشناسی ارشد ارگونومی، 03/03/1393

بررسی اثر پارامترهای تایپوگرافیک قلم های رایانه ای خط فارسی بر کارایی قرائت در جامعه فارسی زبانان، مطالعه آزمایشی. کارشناسی ارشد ارگونومی، 10/10/1392.

بررسی واکنش های تعادلی در مقابل اغتشاشات بیرونی پاسچر در شرایط تکلیف دوگانه در ورزشکاران با و بدون اسیب لیگامان متقاطع قدامی. جلال احدی، دکتری فیزیوتراپی، 23/06/1393.

بررسی میزان کارایی دستگاه اولتراسون فیزیوتراپی. مریم ادیب کارشناسی ارشد مهندسی توانبخشی، مهر ماه 1393.

مقایسه عملکرد ذهنی و میزان خواب آلودگی در شیفت های کاری 8 و 12 ساعته در یکی از پالایشگاه های نفت کشور. 26/06/1393.

داوری پروپوزال

مقایسه درمان فیزیوتراپی روتین همراه با 12 هفته تمرینات ثباتی تحت نظر با درمان فیزیوتراپی روتین تنها بر میزان درد، ناتوانی عملکردی، دامنه حرکتی ناحیه کمر و اندازه عضلات شکمی با استفاده از اولتراسونوگرافی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی. دکتری فیزیوتراپی. 24/11/1391.

ارتباط تست های بالینی تحملی عضلات تنه با میزان خستگی و سطح مقطع این عضلات در افراد سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با استفاده از الکترومیوگرافی و سونوگرافی. پروپوزال دکتری فیزیوتراپی، 11/03/1392.

تاثیر آموزش هندلینگ مبتنی بر رویکرد خانواده محور بر رضایتمندی والدین از عملکرد کاری کودکان فلج مغزی 4 تا 12 سال شهر تهران. پروپوزال کارشناسی ارشد کاردرمانی. 30/05/1392.

تاثیر آموزش هندلینگ مبتنی بر رویکرد خانواده محور بر کیفیت زندگی، استرس و افسردگی مادران کودکان فلج مغزی 4 تا 12 سال شهر تهران. پروپوزال کارشناسی ارشد کاردرمانی. 15/05/1392.

مقایسه اولتراسونیک عملکرد عضلات شکمی در یک تکلیف پاسچرال دینامیک در بین افراد سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی. فاطمه احسانی، دکتری فیزیوتراپی، 11/06/1393.

مقایسه اندازه عضلات ثباتی کمر با اندازه عضلات چها سر رانیو تنسور فاسیا لاتا در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی با و بدون درد قدامی زانو از نگاه سونوگرافی. کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، 05/05/1392

 

 

 

   دانلود فایل : _____ê_à_ç_950301.pdf           حجم فایل 212 KB
دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences