چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > دانشجویان ورودی 98-97 
دانشجویان ورودی 98-97
 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد ارگونومی ورودی 98-97

نام و نام خانوادگی

ایمیل

رشته مقطع کارشناسی

اکرم اکبری

 

 

مهندسی بهداشت حرفه ای

صدف حافظی مشهدی

 

Sadafhafezi93@gmail.com

مهندسی پزشکی

بهاره علی محمدی

 

Bahar89.alimohammadi@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرفه ای

سارا علی یاری بابلقانی

 

Sarayari88@yahoo.com

مهندسی پزشکی

مرجان هوشمند

 

 

مهندسی بهداشت حرفه ای

 

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences