سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣
صفحه اصلي > دانشجویان گروه ارگونومی > دانشجویان ورودی 400-01 
دانشجویان ورودی 400-01
 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

E-mail

1

ایدا ابراهیمی

idaebrahimi@gmail.com

2

زهرا رفعت

zahrarafat@gmail.com

3

نیلوفر گل زاده

Niloofar.golzadeh74@gmail.com

4

مهرناز نوشادها

Mehrnazd95@gmail.com

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences