يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > معرفی گروه > چشم انداز،رسالت و اهداف 
چشم انداز،رسالت و اهداف
 


 

رسالت گروه

 

گروه آموزشی ارگونومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با بهره گیری از اعضای هیات علمی کارآمد و دارای تخصص های متنوع و امکانات آزمایشگاهی منحصر به فرد و همچنین با استفاده از روشهای نوین و کارآمد تدریس و تحقیق ضمن ارتقا  توانمندی اعضای هیات علمی و کارشناسان، سعی دارد ضمن حفظ شئونات، ارزشها و مسئولیت اجتماعی با تربیت دانش آموختگانی با دانش و مهارت فنی مناسب نقش خود را  در ارتقا سلامت نیروی کار و اجرای برنامه های ارگونومی با کیفیت مطلوب و متناسب با نیازهای جامعه و محیط کار ایفا نماید.


چشم انداز گروه

 

گروه آموزشی ارگونومی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در راستای دستیابی به چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایزان. درصدد است با تربیت نیروی انسانی کارآمد و گسترش و تعمیق پژوهش در حیطه ارگونومی و حرکت در مرزهای دانش، سرآمد گروههای آموزشی ارگونومی دانشکده های هم سطح خود در کشور باشد.

 

اهداف گروه

 

هدف 1: ارتقا کمی و کیفی فعالیت های آموزشی گروه

·         بهبود سطح تعاملات بین دانشگاهی گروه  به میزان 10 درصد تا پایان سال 1401

·         بهبود سطح تعاملات بین المللی گروه به میزان 10 درصد تا پایان سال 1401

·         اصلاح فرایند های آموزشی گروه به میزان 10 درصد تا پایان سال 1401

هدف 2: ارتقاء کمی و کیفی شاخص های پژوهش و فناوری گروه

·         ارتقاء سرانه فعالیت های پژوهشی اعضای گروه به میزان 20 درصد تا پایان سال 1401

هدف 3: توسعه منابع انسانی و تجهیزات و امکانات واحد ها

توسعه منابع انسانی

 

·         تکمیل امکانات آزمایشگاه ارگونومی به میزان 20 درصد

هدف 4: افزایش ارتباط با صنعت و جامعه و ارتقای ارتباطات و همکاری های آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای با سازمان ها و دانشگاه های داخل و خارج از کشور

·         بازاریابی جهت ارائه خدمات تخصصی و پژوهشی به میزان 20 درصد تا پایان سال 1401

هدف 5: افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش در اعضای هیات علمی و کارکنان

هدف 6: بهبود انگیزه تحصیلی دانشجویان، افزایش میزان مشارکت، رضایت و انگیزش تحصیلی دانشجویان و ارتباط با دانش آموختگان

·         افزایش رضایت مندی دانشجویان از فعالیت های گروه به میزان 10 درصد تا پایان سال 1401

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences