يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > کارشناسان 
کارشناسان
 

 

کارشناس گروه ارگونومی : خانم دکتر زینب اباذری

شماره تماس: 22180064

شماره داخلی:2301

 

پست الکترونیک :  Ze.abazari@uswr.ac.ir

 

 

 

 


 

 

مسئول دفتر گروه ارگونومی : خانم سلیمی

شماره تماس: 71732303

شماره داخلی: 2303

پست الکترونیک:    Saharsalimi98@gmail.com

 

 

 

 

 

 

  


دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences