يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > آرشیو اخبار 
اخبار > دعوت به شرکت در همایش ملی "بهره وری فرآیندها در حوزه نظام سلامت"
 


همایش ملی بهره وری در حوزه سلامت

دعوت به شرکت در همایش ملی "بهره وری فرآیندها در حوزه نظام سلامت"

کارگاه های آموزشی در حوزه بهره وری با همکاری وزارت بهداشت،موسسه عالی توسعه و تربیت مدیران نظام سلامت ایران(معتمد) و دبیر خانه شورای عالی بیمه سلامت

زمان همایش: 1402/8/25

 

1402/06/19 - ١٢:٤٠ - ٢٧٠٥٤ - 130


خروج
دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences