يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > آرشیو اخبار 
اخبار > تکنیک های جلب مشارکت در گروه ارگونومی
 


ERGONOMIC WEBINAR

تکنیک های جلب مشارکت در گروه ارگونومی

1402/07/25 - ٠٨:٢٣ - ٢٧٣٤٥ - 178


خروج
دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences