يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > آرشیو اخبار 
اخبار > برنامه کلاسی نیمسال دوم 403-402گروه ارگونومی
 


ERGONOMIC WEBINAR

برنامه کلاسی نیمسال دوم 403-402گروه ارگونومی

برنامه کلاسی نیمسال دوم 403-402گروه ارگونومی حضورتان ارایه می گردد.

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم توان بخشي و سلامت اجتماعی

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته  ارگونومي    

سال ورودي 1402 (دوره 16) ترم 2    نيمسال  دوم   تحصيلي 402-403

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

خطای انسانی وایمنی سیستم ها  (213047)
دکتر ایرج محمد فام
كلاس 309

5/1

5/

-

آنتروپومتری (213039)

دکتر مختاری نیا  

کلاس 309

5/

5/

-

ارگونومي شناختي (213046)

دکتر جعفرپیشه

كلاس309

5/1

5/

-

 

 

 

 

يكشنبه

ماکروارگونومی (213045)

مهندس اسکوئی زاده 

کلاس309

1

-

-

روش هاي ارزيابي در ارگونومي (213049)

دکتر مختاری نیا- دکتر جعفرپیشه مهندس اسکوئی زاده - دکتر طباطبائی  

کلاس309

3

1

-

 

روانشناسی کار

خانم دکتر مومنی

 

 

1

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

روش تحقیق در علوم بهداشتی (213036)

دكتر طباطبائی

كلاس 309

1

-

-

روش هاي ارزيابي در ارگونومي (213049)

دکتر مختاری نیا- دکتر جعفرپیشه مهندس اسکوئی زاده                            دکتر طباطبائی

کلاس309

3

1

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    توضيحات :                                                                                                                                                                          واحد

                      تعداد دانشجو  2نفر

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم توان بخشي و سلامت اجتماعی

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته  ارگونومي    

سال ورودي 1402 (دوره 15 ) ترم 4    نيمسال   دوم   تحصيلي 402-403    

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

پايان نامه (213056)

-

5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :                                                                                                                                                                                                                                                                                                          5واحد

                      تعداد دانشجو   : 5

1402/10/09 - ١١:٢٦ - ٢٧٩٥١ - 276


خروج
دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences