سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣
صفحه اصلي > دانشجویان گروه ارگونومی > دانشجویان ورودی 88-87 
دانشجویان ورودی 88-87
 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

E-mail

1

مصطفی حمزئیان زیارانی

mhz.2000@yahoo.com   

2

محمدرضا فلاح قنبری

m.fallah.teh@gmail.com   

3

سعید روشن ضمیر

saeed_roshanzamir@yahoo.com  

4

منصور ضیایی

  mansour.ziaei@yahoo.com

5

رویا عزیزی

azizi_r_2@yahoo.com 

6

محمد خندان

khandan.mo@gmail.com  

7

علی اکبر کیخا مقدم

ali.keikhamoghaddam@yahoo.com  

8

نصرت عبدا... پور

  abdollahpoor2009@gmail.com

9

سمیه محمدی

parniankindly@gmail.com  

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences