چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > دانشجویان ورودی 89-88 
دانشجویان ورودی 89-88
 

نام و نام خانوادگی

ایمیل

رشته مقطع کارشناسی

 1

حمید شیری

shiri.ergo@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 2

جواد قمری اصل

javad.ghamary@gmail.com

ارتوپدی فنی

 3

امین صاحب اختیاری

amin.ergo@gmail.com

فیزیوتراپی

 4

علی اصغر شفیع زاده

aliasghar.shafizade@gmail.com

ارتوپدی فنی

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences