يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > دانشجویان گروه ارگونومی > داشجویان ورودی 90-89 
داشجویان ورودی 90-89
 

 

ردیف

نام و نام خانوائگی

E-mail

1

محمدعلی زمانی

Mohamad.zamani.65@gmail.com

2

امیرحسین داودیان طلب

amirhosaindavudian@yahoo.com

3

پروانه رحمانی

Parah1364@yahoo.com

4

فاطمه سیف

f.seif134@yahoo.com

5

طاهره یکتایی

    t.yektaee@yahoo.com

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences