چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > داشجویان ورودی 90-89 
داشجویان ورودی 90-89
 

 

نام و نام خانوادگی

ایمیل

رشته مقطع کارشناسی

1  

محمدعلی زمانی

Mohamad.zamani.65@gmail.com

بهداشت حرفه ای

 2

امیرحسین داودیان طلب

amirhosaindavudian@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 3

پروانه رحمانی

Parah1364@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 4

فاطمه سیف

f.seif134@yahoo.com

کاردرمانی

 5

طاهره یکتایی

t.yektaee@yahoo.com

پرستاری

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences