يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > دانشجویان گروه ارگونومی > دانشجویان ورودی 91-90 
دانشجویان ورودی 91-90
 

 

ردیف

نام و نام خانوائگی

E-mail

1

آزاده رباب پوردرخشان

azadehdsh@gmail.com 

2

اسرین شافعی

asrinshfeei@yahoo.com

3

حمید ستارزاده

H_satar63@yahoo.com

4

زهرا عرب

Arabzahra20@yahoo.com

5

سرور خوبی وند

So-khoob@yahoo.com

6

لیلا خدابنده لو

Hse.le5887@gmail.com

7

مهدی علیزاده

Alizadeh.uswr@gmail.com

8

مهسا رفیعی

Jana.alw@gmail.com

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences