چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > دانشجویان ورودی 93-92 
دانشجویان ورودی 93-92
 

 

نام و نام خانوادگی

E-mail

رشته مقطع کارشناسی

1

پریسا عزیزآبادی فراهانی

Farahani_parisa@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرفه­ ای

2

امید زینعلی

Zeynali.omid69@gmail.com

کاردرمانی

3

اسماعیل خان محمدی

S_kh2271@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرفه ­ای

4

شراره محمدی

Msharare26@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرف ه­ای

5

غفور اشکانی زاده

Ako_ashkany@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرفه­ ای

6

محمد پّرخو

Mamadip68@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرفه­ ای

7

محمدتقی وحیدی

Vahidiii84@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرفه­ ای

8

زینب کاظمی

z.kazemi82@gmail.com

اتاق عمل

9

بهاره طلیم خانی

btalimkhani@yahoo.com

کاردرمانی

10

فرشته حسینی

F_hosseini20012@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرفه­ ای

11

  صابر معبودی

sabermaboudi@yahoo.com

مهندسی صنایع

12

لیلا راستی

marziejafari@ymail.com

اتاق عمل

13

فرزانه نجفی نسب

Farzaneh.najafi17@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرفه ای

14

فرشته اکبرنژاد

Fereshteh.akbarnejad@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرفه ای

15

مریم جمشیدزاد

Mary.jam@hotmail.com

مهندسی بهداشت حرفه ای

16

صغری مشتاقی

Smoshtagh_1990@yahoo.com

مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences