يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > دانشجویان گروه ارگونومی > دانشجویان ورودی 93-92 
دانشجویان ورودی 93-92
 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

E-mail

1

پریسا عزیزآبادی فراهانی

Farahani_parisa@yahoo.com

2

امید زینعلی

Zeynali.omid69@gmail.com

3

اسماعیل خان محمدی

S_kh2271@yahoo.com

4

شراره محمدی

Msharare26@yahoo.com

5

غفور اشکانی زاده

Ako_ashkany@yahoo.com

6

محمد پّرخو

Mamadip68@yahoo.com

7

محمدتقی وحیدی

Vahidiii84@yahoo.com

8

زینب کاظمی

z.kazemi82@gmail.com

9

بهاره طلیم خانی

btalimkhani@yahoo.com

10

فرشته حسینی

F_hosseini20012@yahoo.com

11

صابر معبودی

sabermaboudi@yahoo.com

12

لیلا راستی

marziejafari@ymail.com

13

فرزانه نجفی نسب

Farzaneh.najafi17@yahoo.com

14

فرشته اکبرنژاد

Fereshteh.akbarnejad@yahoo.com

15

مریم جمشیدزاد

Mary.jam@hotmail.com

16

صغری مشتاقی

Smoshtagh_1990@yahoo.com

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences