صفحه اصلي > آزمایشگاه > تحقیفات انجام شده در آزمایشگاه 
چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
تحقیفات انجام شده در آزمایشگاه
 

 

مقطع تحصیلی

دانشگاه

عنوان

1.        

کارشناسی

صنعتی امیرکبیر

مطالعه تاثير ارتفاع پاشنه بر روي شاخص هاي سينماتيك مفاصل مچ پا و زانو

2.        

دکتری

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر تمرینات عملکردی فشرده و تحت نظر ثبات دهنده ستون فقرات در توانبخشی کمردرد مزمن غیر اختصاصی

3.        

دکتری

تربیت مدرس

مقایسه اثر متقابل خستگی و کاهش ثبات سطح اتکا بر مکانیسم کنترل وضعیتی در افراد سالم و مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

4.        

ارشد

تهران

تاثیر یک دوره تمرینات ثبات دهنده عمقی بر روی درد و برخی پارامترهای کینماتیک راه رفتن زنان دارای کمردرد مزمن

5.        

ارشد

آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات تهران

پایداری الگو و تصحیح خطا در حرکات درون مرحله و برون مرحله

  

6.       

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی مقایسه ای نیازهای توجهی برای کنترل راه رفتن در ورزشکاران با و بدون بی ثباتی عملکردی مچ

7.        

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی مقایسه­ای تاثیر کوتاه مدت کرست لومبوساکرال بر پارامترهای زمانی و فضایی راه رفتن در سرعت­های مختلف در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی و افراد سالم

8.        

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر دو نوع ارتز UCBL سفارشی و پیش­ساخته بر روی سینماتیک اندام تحتانی در بیماران با صافی انعطاف پذیر کف پا

9.        

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

مقایسه تاثیر گوه خارجی خلف پا و گوه خارجی قدام پا بر گشتاور ادداکشن زانو و تغییر مرکز فشار زانو بر دانشجویان پسر

10.     

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی اثر کفش با راکر پاشنه تا پنجه بر میزان محدودیت حرکتی مفاصل پا و مچ در دانشجویان دختر با الگوی راه رفتن طبیعی

11.     

دکتری

علوم بهزیستی و توانبخشی

اعتبار معیاری آزمون­های تعادل ایستا و پویا، تکلیف دوگانه عملکردی اندام تحتانی بر اساس سطح ناتوانی پس از جراحی بازسازی رباط متقاطع قدامی زانو

12.     

دکتری

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی و مقایسه الگوهای تنفسی و برخی پارامترهای تنفسی در بیماران کمردرد و سالم

13.     

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر برنامه ورزشی بر آمادگی جسمانی پرستاران

14.     

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

ت‍اث‍ی‍ر ن‍وار ک‍ی‍ن‍زی‍ول‍وژی‌ ب‍ر ک‍ی‍ن‍م‍ات‍ی‍ک‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌ ک‍ت‍ف‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍دروم‌ گ‍ی‍راف‍ت‍ادگ‍ی‌ ش‍ان‍ه‌ ح‍ی‍ن‌ ب‍الا ب‍ردن‌ و پ‍ای‍ی‍ن‌ آوردن‌ ب‍ازو در س‍ه‌ ص‍ح‍ف‍ه‌ ح‍رک‍ت‍ی‌

15.     

دکتری

صنعتی امیرکبیر

تحلیل آثار دینامیکی، هندسه و مشخصات زانو بر بیومکانیک زانو

16.     

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی مقایسه­ای وضعیت در راستای سه بعدی کتف در افراد دارای سندروم هایپر موبیلیتی عمومی و افراد سالم در حین بالا بردن بازو

17.     

ارشد

صنعتی اصفهان

دستگاه جدیدی برای توانبخشی غیر فعال لگن برای کمک در حین حرکت

18.     

ارشد

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تاثیر یک دوره برنامه تمرینی ثبات ناحیه مرکزی بدن بر تعادل فوتبالیست­های جوان نخبه

19.     

ارشد

صنعتی امیرکبیر

بررسی اثر حرکت سر بر روی آنریزم مغزی

20.     

ارشد

شهید بهشتی

ارزیابی بیومکانیک نتایج درمان شکستگی استخوان پاشنه با جراحی و مقایسه آن با ارزیابی بالینی

21.     

طرح تحقیقاتی

شهید بهشتی

تحلیل تغییرات گیت و نتایج عملکردی در مورد بیمارانی که به علت شکستگی استابولوم مورد جراحی قرار گرفته اند

22.     

ارشد

صنعتی امیرکبیر

اندازه­گیری و ارزیابی میزان پایداری ستون فقرات در ورزشکاران وزنه­برداری به روش تحلیل دینامیک غیرخطی

23.     

ارشد

علوم پزشکی ایران

تاثیر کفی با گوه خارجی با و بدون ساب تالار استرپ روی حرکت جانبی تنه استئو ارتریت زانو

24.     

ارشد

علم و صنعت ایران

بررسي گام برداشتن براي حفظ تعادل در هنگام ايجاد آشفتگي در تعادل انسان

25.     

ارشد

خوارزمی

بررسی دقت مدل رگرسیونی برآورد بیشینه اکسیژن مصرفی بر اساس داده­های غیر ورزشی در دانشجویان دختر

26.     

ارشد

علم و صنعت ایران

بررسي اثر سه نوع پنجه پروتزي بر روي بيومكانيك افراد قطع عضو اندام تحتاني

27.     

ارشد

پیام نور

بررسی میزان شیوع آسیب زانو و بهینه سازی داربست مینیسک زانو برای والیبالیست­های جوان نخبه

28.     

ارشد

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تاثیر دو نوع تمرین یاده­روی و تردمیل بر برخی پارامترهای کینماتیکی و کینتیکی راه رفتن زنان سالمند 50 تا 60 سال

29.     

ارشد

علم و صنعت ایران

بررسی نیروهای وارد بر زانو در حرکت راه رفتن در بیماران دارای نقص زانو (پای پرانتزی)

30.     

دکتری

تربیت مدرس

ارائه‌ي مدلي از رفتار اندام‌های تحتانی حين راه رفتن و استفاده از آن در کنترل ربات‌هاي توان‌بخشي در موارد آسيب‌هاي مغزی نخاعی

31.     

ارشد

صنعتی امیرکبیر

استعداديابي در ورزش تيراندازي با کمان با استفاده از تحليل ديناميکي

32.     

ارشد

صنعتی شریف

شبيه سازي ديناميكي دويدن فرد نرمال و فرد با پروتز پايين زانو

33.     

طرح تحقیقاتی

صنعتی شریف

شبيه‌سازي دويدن دو پا در شرايط نرمال و قطع پايين زانو

34.     

ارشد

علم و صنعت ایران

بررسی اثر بیماری Drop foot  بر روی الگوی راه رفتن و شبیه سازی عمل انتقال تاندون با استفاده از نرم­افزار Opensim

35.     

دکتری

صنعتی امیرکبیر

تحليل ديناميک زانوي داراي وضعيت واروس توسط مدل اسکلتي عضلاني در طول فاز استنس قبل و بعد از عمل جراحي استئوتومي

36.     

طرح تحقیقاتی

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر ارتز کولار گردنی نیمه سخت ایرانی بر دامنه حرکتی ناحیه گردنی در افراد سالم و جوان

37.     

ارشد

آزاد اسلامی واحد بروجرد

تاثیر مدل های مختلف کفش بر کنترل پا سچر و  فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در واکنش به خالی شدن زیر پا هنگام راه رفتن

38.     

ارشد

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اثر متقابل تصویر سازی و کانون توجه بر برخی پارامترهای بیومکانیکی گام برداری سالمندان

39.     

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تحریک شنیداری بر کنترل وضعیت ایستادن کودکان فلج مغزی 12-5 سال شهر تهران

40.     

ارشد

آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات تهران

بررسي كمي وضعيت ايستادن و راه رفتن بيماران پاركينسوني typical و atypical جهت تعيين شدت بيماري

41.     

کارشناسی

صنعتی امیرکبیر

محاسبه­ی نیروها و گشتاورهای وارد بر مفاصل پایین تنه در حركت Abdollyo

42.     

ارشد

آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات تهران

تحلیل تاثیرات بیومکانیکی کفی اصلاح شده رزم بر گشتاورهای وارد بر زانو)در هنگام راه رفتن(

43.     

طرح تحقیقاتی

علوم بهزیستی و توانبخشی

تاثير شيب كيبورد كامپيوتر بر روي حركات اندام فوقاني در ايستگاه­هاي كاري متفاوت در كارمندان تايپيست بدون بيماري­هاي عضلاني- اسكلتي

44.     

ارشد

تهران

مدلسازی و بررسی نحوه تعامل یک ربات برون پوش پایین تنه با انسان

45.     

دکتری

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر پروتزجديد سیلیکونی جدید بر راه رفتن آمپوته های قطع نیمه پا

46.     

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

تاثیر بریس بوستون بر تعادل ایستای نوجوانان دختر مبتلا به اسکولیوز ایدیوپایتک

47.     

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

مقايسه­ي تاثير كفي تمام طول با لبه ي خارجي  و بريس ايجاد كننده­ي والگوس بر پارامتر هاي کینتیک راه رفتن در بيماران مبتلا به استئوآرتريت

48.     

ارشد

آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات تهران

اثیر اضطراب قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی بر کنترل تعادل افراد ورزشکار و غیرورزشکار

49.     

ارشد

بوعلی سینا همدان

تاثیر پنجه SACH و Dynamic-Response بر متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی در دویدن افراد قطع عضو یکطرفه ترانس تیبیال

50.     

کارشناسی

آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات تهران

تاثير خستگی عضلات اندام تحتانی بر جابجايي مرکز جرم بدن

51.     

ارشد

 

آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات تهران

بررسي تاثير تحريک دوراني سيستم وستيبولار در قابليت حفظ تعادل افراد سالم

52.     

ارشد

خوارزمی

اثرحاد کشش ایستا و پویا پیش از فعالیت زیر بیشینه بر اقتصاد دویدن و برخی عوامل قلبی عروقی و همودینامیکی در مردان فوتبالیست.

53.     

طرح تحقیقاتی

علوم بهزیستی و توانبخشی

مقايسه تاثير ارتز AFO  پيش‌ساخته ايراني و AFO  Custom Mold بر پارامترهاي راه‌رفتن در بیماران مبتلا به شاركو ماري توث

54.     

کارشناسی

صنعتی امیرکبیر

بررسی تئوری و آزمایشگاهی تعامل غیرخطی مکانیکی سیستم جرم و فنر

55.     

ارشد

علم و صنعت ایران

استخراج اطلاعات ديناميکي حاصله از آنالیز حرکت را رفتن افراد قطع عضو ازناحیه  زير مچ جهت طراحي پروتزمناسب با به کارگيری ونتايج حاصل از حل ديناميک معکوس

56.     

ارشد

تهران

اثر شش هفته تمرینات ثباتی عملکردی بر سینماتیک تنه و زانو زنان ورزشکار با نقص عصبی-عضلانی کنترل تنه

57.     

طرح تحقیقاتی

ستاد کل نیروهای مسلح

بررسی تحلیلی رژه نظامیان از ابعاد مختلف و ارائه الگوی مناسب رژه در نیروهای مسلح

58.     

ارشد

امیرکبیر

تدوین پروتکل کلینیکی به منظور انجام تست GALS با استفاده از تکنیک آنالیز حرکت

59.     

طرح تحقیقاتی

نیروی انتظامی

 

مدلسازی و بهینه سازی رژه نظامی سرباز به منظور کاهش بروز شکستگی تنشی در استخوان تیبیا

60.     

دکتری

آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات تهران

تحلیل سینماتیکی ، سینتیکی و پایداری حرکت انسان دراجرای  فرم  تالو در ورزش  ووشو

61.     

دکتری

آزاد اسلامي

واحد علوم و تحقيقات تهران

طراحی، ساخت و مطالعه آزمایشگاهی مفصل مچ و پنجه پای پروتزی  فعال بر اساس رفتار بیومکانیکی مفصل سالم

62.     

ارشد

صنعتی امیرکبیر

پیاده­سازی الگوریتم تشخیص طبی بیماریهای استئوارتریت و لقی زانو با استفاده از داده­های سینماتیکی

63.     

           ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی میزان تاثیر کفی عملکردی پا بر نیروی عکس العمل زمین در کفش کار

64.     

           ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی پایلوت فاکتورهای آنتروپومتریک و زیبائی شناسی با رویکرد ارگونومی مشارکتی در طراحی مجدد کوله پشتی دانش آموزان دبستانی شهر تهران

65.     

           ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

طراحي  و ساخت ارگونوميك حمايت كننده ستون فقرات كمري و بررسي تاثير آن بر عوامل  بيومكانيكي در حالت نشسته

66.     

           ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

تعيين ارتباط بين خستگي عضلاني ناشي از وضعيت نشسته با عملكرد شناختي و خستگي ذهني

67.     

           ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

تععين اندازه عمق شيار تخت كفش بر مبناي اصول ارگونومي و فاكتورهاي افزايش پايداري انسان در حين راه رفتن بر روي سطوح خشك و لغزنده

68.     

ارشد

خوارزمی

بررسی پارامترهای بیومکانیکی شروع راه رفتن ارادی و غیر ارادی در افراد ورزشکار

69.     

دکتری

خوارزمی

عوامل پیش بین نیروی برشی قدامی پروگزیمال تیبیا در زنان ورزشکار در دو مهارت فرود- پرش و فرود تک پا با تاکید بر عوامل نورومکانیکی: ریسک فاکتورهای آسیب لیگامان متقاطع قدامی

70.     

ارشد

صنعتی امیرکبیر

بررسی بیومکانیک استئوآرتریت زانو

71.     

ارشد

صنعتی امیرکبیر

اثر قدرت عضله گاستروکنمیوس بر بیومکانیک مفصل مچ پا در حالت فیوژن مفاصل ساب تالار

72.     

دکتری

علوم بهزیستی و توانبخشی

ارتباط تست­های بالینی تحملی با ضخامت و میزان خستگی عضلات ثبات دهنده تنه، در افراد سالم و مبتلا بع کمردرد مزمن غیر اختصاصی با استفاده از الکترومایوگرافی و سونوگرافی

73.     

ارشد

تهران

مقایسه کینماتیک کمری لگنی حین دویدن در ورزشکاران زن سالم مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

74.     

ارشد

صنعتی امیرکبیر

تحلیل پایداری پویای افراد با قطع عضو زیر زانو و عادی در حالت ایستاده

75.     

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر فیت پروتزی بر پارامترهای کینتیکی راه رفتن افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو

76.     

ارشد

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر فیت پروتزی بر پارامترهای کینماتیک و فضایی-زمانی راه رفتن افراد مبتلا به قطع عضو زیر زانو

77.     

دکتری

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تحریکات وستیبولار فعال بر تعادل، کیفیت روزمره زندگی کودکان فلج مغزی اسپاتیک 7-12

78.     

دکتری

مشهد

مقایسه الگوی هماهنگی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال نخبه سالم با آسیب دیده پس از عمل جراحی بازسازی ACL

79.     

ارشد

دانشگاه ازاد اسلامی واحد بروجرد

مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی افراد سالمند با افراد جوان در واکنش به اشفتگی تعادلی در وضعیت ایستاده.

80.     

ارشد

علوم پزشکی ایران

بررسی تاثیر پاشنه­های استاندارد، شیب­دار و خلفی مثبت در کفش طبی بر نیروهای عکس­العمل زمین در هنگام راه رفتن افراد سالم

81.     

دکتری

شهید بهشتی

بررسی شاخص پاسخ ارادی در افراد دچار پارگی کامل و ایزوله لیگامان متقاطع طی تست پرش و فرود

82.     

دکتری

صنعتی امیرکبیر

شناسايي مشخصه هاي مهارتي بازيكنان فوتبال در حركت چابكي با استفاده از تحليل خطي و غيرخطي تغييرات سينماتيكي حركت

83.     

ارشد

صنعتی امیرکبیر

مدلسازي بيومکانيک چابکي و ارزيابي آن با استفاده از داده­هاي آزمايشگاهي

84.     

دکتری

علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر بار شناختی بر تغییرپذیری پارامترهای راه رفتن در افراد با و بدون پارگی رباط متقاطع قدامی از دیدگاه رفتار دینامیک خطی و غیر خطی

اخبار گروه
ضرورت مستند شدن همه مراحل تصویب پروپوزال های پژوهشی در دانشگاه ها
مستند شدن همه مراحل تصویب پروپوزال های پژوهشی در دانشگاه ها ضروری است.
مستند شدن همه مراحل تصویب پروپوزال های پژوهشی شامل همه مراحل بررسی، داوری علمی و اخلاقی ، اعم از طرح های پژوهشی و پایان نامه هادر نرم افزار مدیریت پژوهشی دانشگاه انجام شود.
 ٢٢:٣٠ - 1399/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه گروه ارگونومی
جلسه گروه ارگونومی برگزار شد
جلسه گروه ارگونومی روز دوشنبه هجدهم اسفند ماه برگزار شد
 ٠٨:٣٩ - 1399/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون تحقیقات و فناوری :مستندات لازم جهت انجام پژوهش را اعلام کرد.
اداره آموزش ، تاریخ شروع کلاس ها را اعلام کرد
پذیرش
اخبار ارگونومی
ضرورت مستند شدن همه مراحل تصویب پروپوزال های پژوهشی در دانشگاه ها
مستند شدن همه مراحل تصویب پروپوزال های پژوهشی در دانشگاه ها ضروری است.
مستند شدن همه مراحل تصویب پروپوزال های پژوهشی شامل همه مراحل بررسی، داوری علمی و اخلاقی ، اعم از طرح های پژوهشی و پایان نامه هادر نرم افزار مدیریت پژوهشی دانشگاه انجام شود.
 ٢٢:٣٠ - 1399/12/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه گروه ارگونومی
جلسه گروه ارگونومی برگزار شد
جلسه گروه ارگونومی روز دوشنبه هجدهم اسفند ماه برگزار شد
 ٠٨:٣٩ - 1399/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه دفاع
معاون تحقیقات و فناوری :مستندات لازم جهت انجام پژوهش را اعلام کرد.
پذیرش
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6503
 بازدیدکنندگان آنلاین : 1
دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences