چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > معرفی گروه > اعضای گروه ارگونومی (به ترتیب الفبا) 
اعضای گروه ارگونومی (به ترتیب الفبا)
 

مهندس رضا اسکوئی زاده

مدرس 

آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای ارگونومی

ایمیل:

R.Osquei-zadeh@uswr.ac.ir


 

دکتر امیر سالار جعفر پیشه                         

استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

علایق پژوهشی:

نوروارگونومی، سایبرنتیک پزشکی، مهندسی توانبخشی، پردازش خطی و غیرخطی سیگنال های بیولوژیک، نوروساینس شناختی 

ایمیل: jafarpisheh@gmail.com 


 

 دکتر سیدفرهاد طباطبائی قمشه (مدیر گروه آموزشی ارگونومی)

دانشیار                                                                                                                         

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای بیومکانیک

علایق پژوهشی:

آنالیز حرکت، موتور کنترل، علوم شناختی، ماکروارگونومی

ایمیل: Tabatabai@aut.ac.ir                                                                                                                   

 

 


دکتر حمیدرضا مختاری نیا 

دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای فیزیوتراپی                                                                                                                                             

علایق پژوهشی: 

ارگونومی شغلی، بیومکانیک، آنالیز پوسچر، کمردرد، پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی                                                      

ایمیل:

hrmokhtarinia@yahoo.com                                    

 hrmokhtarinia@uswr.ac.ir


 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences