چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > دانشجویان ورودی 94-93 
دانشجویان ورودی 94-93
 

    اسامي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 94-1393 روزانه


نام و نام خانوادگي

ايميل

رشته كارشناسي/ دانشگاه


محمد نادری زاده


naderyzade@gmail.com

اتاق عمل

 2

آزاده حسینی


Azade69h@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 3

هانیه شبانی


Ha1.shabani@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 4

الهه عموزاده


Elizad_university@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 5

افسانه عیوضی


Afsaneh.eyvazi@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 6

سمیرا فیض الهی


feyzolahisamira@gmail.com

بهداشت حرفه ای

 7

اسماعیل رکاب


Oxtay0098@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

 8

زهرا شجاعی


Shojaei.z008@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

9

یاسمن حبیب زاده عمران


y_habibzadeh@yahoo.com

هوشبری

 10

نازیلا سمسار

Nazila_s88@yahoo.com

اتاق عمل


11

پرستو لک


parastoo.lak@gmail.com بهداشت حرفه ای
12

احد خلج


ahad.khalaji@gmail.com مهندسی صنایع
13

شعله معماری


sholeh.memari@yahoo.com کاردرمانی

 

 

 


 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences