چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > برنامه های آموزشی گروه > کارشناسی ارشد ترم 1 
کارشناسی ارشد ترم 1
 

ترم اول

نام درس

تعداد واحد

نام استاد

روز

فیزیک عمومی

2

دکتر طباطبایی

شنبه

بیومکانیک شغلی

2

دکتر مختاری نیا

شنبه

مباحث ویژه در ارگونومی

1

اساتید گروه

شنبه

آمار تحلیلی

2

دکتر بیگلریان

یکشنبه

روان شناسی در ارگونومی

1

دکتر پیری

یکشنبه

کلیات و مبانی ارگونومی

1

مهندس اسکوئی زاده

یکشنبه

زبان تخصصی

2

مهندس اسکوئی زاده

دوشنبه

فیزیولوزی کار

2

دکتر مقصودی پور

دوشنبه

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences