چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > برنامه کاری اعضای هیئت علمی گروه > برنامه کاری دکتر حمیدرضا مختاری نیا 
برنامه کاری دکتر حمیدرضا مختاری نیا
 

 

ایام هفته

8 تا 10

10 تا 12

13 تا 15

شنبه

مطالعه شخصی

کلاس آنتروپومتری

جلسات پژوهشی گروه

یکشنبه

مطالعه شخصی

ملاقات دانشجویان

پروژه دانشجویان

دوشنبه

پیگیری امور گروه

کلاس روش ارزیابی

فوق برنامه

سه شنبه

تدوین استاندارد، آزمایشگاه

برنامه ریزی امور گروه

جلسات خارج از گروه

چهارشنبه

مطالعه شخصی

کمیته ارگونومی

پروژه دانشجویان

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences