يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > دانشجویان گروه ارگونومی > دانشجویان ورودی 95-94 
دانشجویان ورودی 95-94
 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

E-mail

1

نسیم پیری کشتیبان

piri@nigeb.ac.ir

2

سحر اباذر پور

Saharabazarpoor90@gmail.com

3

مصطفی وقاری مقدم

Vaghari2010@yahoo.com

4

زینب ابراهیم زاد

z.hse.art@gmail.co

5

راضیه دیوانی

rdivany@yahoo.com

6

شایسته محمدزاده

Sh628.m@gmail.com

7

احمدرضا دارابی

Ardarabi70@gmail.com

8

نسیم سلیمانی فارسانی

Nacm_ot@yahoo.com

9

ندا جوادی (استعداد درخشان با آزمون)

Mbhjavadi71@gmail.com

10

سپیده نصرتی سقاواز

s.nosrati90@yahoo.com

11

حسین غریب زاده هرمزی

Hoseingharibzade@gmail.com

12

مینا زینل زاده آیزلویی

Zeynalzadeh.mina@yahoo.com

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences