يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > آرشیو اخبار 
اخبار > دومین جلسه ژورنال کلاب در گروه ارگونومی
 


ERGONOMIC WEBINAR

دومین جلسه ژورنال کلاب در گروه ارگونومی

دومین جلسه ژورنال کلاب روز یکشنبه مورخ 1402/10/10در گروه ارگونومی برگزار می گردد.

دومین  جلسه ژورنال کلاب روز یکشنبه مورخ 1402/10/10در گروه ارگونومی برگزار می گردد. باعنوان :

Collaborative team approaches to supporting inclusion of children
with disability in mainstream schools: A co-design study

 

1402/10/09 - ١٠:١٢ - ٢٧٩٤٩ - 169


خروج
دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences